Etter initiativ fra tillitsvalgte og verneombud på Val skoler, er det startet en prosess for å etablere en tariffavtale her. En tariffavtale er et stort gode for de ansatte, som sikrer innflytelse i viktige prosesser og legger til rette for ryddige og gode lønns- og arbeidsforhold for fremtiden.

Tariffavtalen søkes inngått mellom skolens styre, på den ene siden, og fagforeningene Krifa og Utdanningsforbundet den andre. Utdanningsforbundet er en fagforening for lærere og ledere i utdanningssystemet, mens Krifa er en fagforening for alle faggrupper. Det vil etableres et lokallag for hver de to foreningene på VAL skoler, og velges tillitsvalgte fra begge.

Medlemskap i Krifas lokallag på VAL inngås ved å melde seg inn i NLM-MAF (NLMs medarbeiderforening) og oppgi «Val skoler» som arbeidsgiver. Man kan også bli medlem ved å melde seg direkte inn i Krifa (og også da oppgi «Val skoler» som arbeidsgiver). Som medlem kan man velge, og velges som tillitsvalgt, og man har innflytelse på lønns- og arbeidsforhold, samt driften av skolen gjennom foreningens arbeid.

NLM MAF arbeider for gode arbeidsvilkår for alle som er ansatt i Misjonssambandet og i virksomheter som Misjonssambandet eier. Som medlem i NLM MAF får en også et fullverdig medlemskap i Krifa, og har tilgang til alle Krifas medlemsfordeler. Dette innebærer f.eks. god hjelp fra Krifas jurister hvis det oppstår problemer på jobben, og f.eks. svært gode avtaler på forsikringer, lån, besøk i Legoland osv.

Krifa ser frem til å starte opp et lokalt arbeid på Val skoler og bidra til trivsel og gode forhold for sine medlemmer!

Krifas medlemskontingent er på kun 329,-/mnd, en kostnad du i tillegg får skattetrekk for.

Bruk knappene under for å bli medlem i NLM MAF eller for å kontakte oss.
Bruk evt. «BLI MEDLEM» – knappen øverst på siden for å kun melde deg inn i Krifa!

Vennlig hilsen oss i Krifa

Søk på krifa.no