Sluttpakke

Et medlem kontaktet oss og fortalte om en arbeidssituasjon som ikke var holdbar. En gjennomgang viste at arbeidsgiver ikke hadde hatt forsvarlig saksbehandling i flere prosesser og dette gikk ut over den ansatte.

Søk på krifa.no