Oppsigelse

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidskontrakten med tilbud om en ny arbeidskontrakt med endrede vilkår

Søk på krifa.no