Avskjed

Oppsigelse og avskjed er to forskjellige måter å avslutte et arbeidsforhold. Det er forskjellige krav som må oppfylles ved en oppsigelse eller avskjed.

Her kan du lese mer om hva som kan gi grunnlag for avskjed, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder ved avskjed.

Søk på krifa.no