Sykepenger som nyansatt – Dette har du krav på

Vinteren står for tur, og det samme gjør sykdom og forkjølelse. Er du i tillegg ny i jobben din, kan sykdom være en stressende faktor I denne artikkelen skal vi forklare reglene for bruk av sykemelding for deg som er nyansatt.

Folketrygdloven skiller mellom en generell rett til sykepenger, og rett til å motta sykepenger fra din nåværende arbeidsgiver. Utbetalingen er den samme, men forskjellen retter seg i hovedsak til hvem som må stå for utbetalingen.

Sykemelding i ny jobb

For å ha rett til sykepenger må arbeidstakeren ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør. Dette følger av folketrygdlovens § 8-2. Vi tar ikke for oss de generelle vilkårene knyttet til at det må dreie seg om bortfall av pensjonsgivende inntekt på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes skade eller sykdom jf. folketrygdlovens §§ 8-3 og 8-4, men legger til grunn at disse vilkårene må være oppfylt som vanlig.

Som utgangspunkt er det arbeidsgiver som skal betale sykepenger for de 16 første kalenderdagene. De 16 første dagene kalles arbeidsgiverperioden, men dersom arbeidstakeren er helt nyansatt faller ansvaret for disse dagene også over på trygden. Har du derimot vært ansatt hos din nye arbeidsgiver i mer enn fire uker sammenhengende før sykemeldingen trer i kraft, er det arbeidsgiver som skal betale sykepengene dine. Dette følger av folketrygdlovens § 8-18 første ledd.

Sykepengene du mottar i forbindelse med sykefravær skal kun dekke de dagene som det skulle vært utbetalt lønn for. Dette betyr at du kun får dekket de timene du i realiteten skulle vært på arbeid hvis du var frisk.

Beregning av sykepenger

Til arbeidstakere ytes det sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget. Dette betyr at du får dekket 100% av din lønn, inntil 6 G per år (per nå årslønn opptil 668 862 kr) når det beregnes sykepenger.

Beregningen foretas med utgangspunkt i de tre siste kalendermånedene før du ble syk.

Er det derimot slik at ansettelsesforholdet ditt er så kort at det ikke finnes innrapportert grunnlag for tre måneder, skal det kortere tidsrommet legges til grunn.

For tilfeller hvor du har fått varig lønnsøkning i løpet av eller etter beregningsperioden, men før du ble syk, skal tidsrommet etter lønnsendringen benyttes ved beregningen.

 

Vi i Krifa hjelper deg gjerne hvis du har andre spørsmål knyttet til bruk av sykemelding eller sykepengegrunnlag.

Søk