Unik Krifa-avtale med Vertikal Helse

Som medlem i Krifa får du nå kollektiv pris på privat helseforsikring.

Det vil si at du får bedriftspris selv om du tegner forsikringen som privatperson.

I dag står nordmenn gjennomsnittlig to måneder i kø før de kommer til legespesialist. Gjennom Krifa får du nå gunstig pris på privat helseforsikring med rask behandling gjennom Vertikal Helse.

-Vi er veldig stolte over at vi er blant de aller første i Norge som kan tilby privat helseforsikring til kollektiv pris for privatpersoner, sier daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman.

Foreningsavtalen gir en såkalt bedriftsavtale på helseforsikring når du tegner forsikring som Krifa-medlem. Dette betyr betydelig reduserte priser i forhold til å tegne forsikringen som privatperson.

-I tillegg sikrer denne avtalen at Krifas medlemmer slipper både helsevurdering og karantenetid, noe som ellers er vanlig for privatpersoner som ønsker slik forsikring, sier Kristin Fjellman.

Attraktive medlemstilbud

Krifa ønsker å stadig tilby gode medlemsfordeler som gjør det enda mer attraktivt for deg å være medlem. Slik ønsker vi å tilrettelegge for at du kan ha det godt både i arbeidslivet og når du har fri, noe som er bærekraftig for både deg, arbeidsplassen og samfunnet. Avtalen med Vertikal Helse er en del av denne satsingen.

Krifa tilbyr også medlemsfordeler innen alt fra juridisk bistand, bank og forsikring samt en rekke andre rabatterte tjenester og tilbud. Følge med og sjekk dine medlemsfordeler i «Mitt Krifa»

Helseforsikringen inkluderer:

  • Garantert time hos legespesialist innen 10 virkedager
  • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
  • KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale
  • Døgnåpen helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
  • Helseformidling – hjelper deg selv om du ikke har forsikringsmessig dekning
  • 10 behandlingstimer hos psykolog er inkludert
  • Psykologisk førstehjelp
  • Fysikalsk behandling med henvisning fra legespesialist

Helseforsikring fra Vertikal Helse leveres i samarbeid med If.

Søk på krifa.no