Strengere koronatiltak – fra anbefaling til påbud om hjemmekontor

I går ble det innført nye tiltak nasjonalt og i Oslo i forbindelse med smitteoppblomstringen i Norge og Europa. Her kan du lese om tiltakene som er relevant for arbeidstakere. Øvrige tiltak behandles ikke i denne artikkelen.
Oslo

Byrådet i Oslo meldte i går om nye tiltak som iverksettes fra torsdag 29. oktober 2020 kl. 12.00.

For arbeidstakere i Oslo blir det påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Regjeringen anbefaler at påbud om hjemmekontor også bør vurderes i andre kommuner ved lokale smitteutbrudd.

Nasjonalt

Regjeringen varslet også om endringer i karantenereglene for utenlandske arbeidstakere. Dette som følge av den alvorlige smittesituasjonen i Europa. Innstramningene er som følger:

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Krifa oppfordrer alle til å etterleve myndighetens tiltak slik at vi sammen kan slå ned smitten på nytt. Vi må sammen forsøke å begrense de store samfunnsmessige konsekvensene som at helsevesenet overbelastes og at flere arbeidsplasser går tapt.

Hold avstand, vask hender, ved symptomer – bli hjemme og kontakt helsetjenesten for testing.

Kilder: https://www.oslo.kommune.no/

https://www.regjeringen.no/no/id4/

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com