Krifa hjelper stadig flere – gratulerer til alle dere som vinner frem

Krifa hjelper stadig flere – gratulerer til alle dere som vinner frem

I Krifa er vi glade for å kunne bistå våre medlemmer med små og store utfordringer – uavhengig av stillingstittel, yrkestilknytning og stillingsprosent. Alle kan få utfordringer i forbindelse med arbeidsforholdet.

Krifa bisto nettopp et medlem med å få utbetalt mange hundre tusen kroner. Vårt medlem, en økonomileder, hadde inngått en fratredelsesavtale med arbeidsgiver, men opplevde problemer fordi arbeidsgiver ikke fulgte opp sin del av avtalen. Uten varsel stanset de utbetalingene. Medlemmet kontaktet Krifa og vi tok saken til Forliksrådet uten at saken lot seg løse. Neste steg var da å ta ut søksmål mot virksomheten. Gjennom nye forhandlinger ble partene enige, og vårt medlem kan endelig motta sine penger og legge en vanskelig sak bak seg.

Krifas jobb er å bistå deg, og det er til enhver tid du som eier saken din. Krifas glede er ikke å ”vinne” saker, men at du som medlem skal føle deg mest mulig som vinner. Hver sak er unik og hvordan vi sammen med deg tar saken din videre varierer dermed. Om du skal jobbe videre på arbeidsplassen eller allerede har sluttet eller fått oppsigelse har betydning. Uansett er dialog og samtale alltid vårt utgangspunkt. En måte vi mener er til det beste for deg, men også de andre partene. Du og din sak er alltid vårt fokus og vi går eventuelt rettens vei om vi mener det er det riktige.

Krifa hjelper deg gjerne i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold, og selvsagt alle andre spørsmål og utfordringer du måtte ha i forbindelse med ditt ansettelsesforhold. Ikke nøl med å ta kontakt. Som medlem i Krifa blir du godt ivaretatt av våre jurister.

Søk