Klart for tariffavtaler mellom Krifa og Virke

Inngår historisk avtale: f.v. Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge og Torgeir Kroken, direktør tjenester i Virke

Krifa har inngått en historisk avtale med Virke som betyr at en rekke av våre medlemmer nå kan inngå tariffavtale. Avtalen åpner for lokale tariffavtaler med arbeidsgivere som er organisert i Virke.

-Dette er en milepæl for Krifa Norge. Som arbeidstakerorganisasjon har vi nå tilrettelagt for at våre medlemmer kan inngå tariffavtale, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman.

– Flere av våre medlemmer har uttrykt ønske om denne muligheten som vi nå har fått på plass. Tariff-samarbeidet representere en ytterligere styrking av Krifa Norge som en sterk, uavhengig organisasjon, sier Fjellman.

Hovedavtalen (den såkalte «Parallellavtalen») er mellom Virke og en rekke av landets arbeidstakerorganisasjoner. Dette er del en av alle tariffavtaler som er opprettet mellom partene. Avtalen åpner for å starte prosessen med å inngå lokale avtaler basert på innholdet i hovedavtalen/parallellavtalen.

Tariffbinding av en bedrift betyr at man lokalt må følge tariffavtalens bestemmelser, herunder bestemmelsene om lønnssystem.

Stor forhandlingsdelegasjon: f.v. Kristin Fjellman (daglig leder i Krifa Norge) , Astrid Flesland (leder tariff i Virke), Marita Storvoll (advokat i Krifa Norge), Ann Torunn Tallaksen (forhandlingssjef i Virke), Torstein Kambestad Goyer (forhandlingssjef i Virke), Torgeir Kroken (direktør tjenester i Virke).

I avtalen som nå er inngått heter det:

  • Hovedorganisasjonen Virke og Krifa er enige om å etablere partsforhold for Krifa i Hovedavtalen (Parallellavtalen) 2022 – 2025.
  • Dersom Virke eller Krifa vil gjøre en overenskomst mellom Virke og Krifa gjeldene i en av Virkes medlemsbedrifter, må Hovedavtalens vilkår være oppfylt. I tillegg kreves det at eventuelle husavtaler mellom bedrift og Krifa/Personalforening er sagt opp til opphør.

-Vi oppfordrer de av våre medlemmer som ønsker å vite mer om tariffavtalen om å ta kontakt med vår juridiske avdeling, sier advokat og juridisk leder i Krifa Norge, Marita Storvoll.

For ytterligere informasjon/kommentarer:

Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge: 474 57 620 | krfj@krifa.no

Søk