Hos oss får du rådgivning og veiledning fra 1. dag

Ingenting er verre enn å stå på bar bakke når jobb-konflikten oppstår. Derfor er det er både klokt og trygt å ha en «ekstern venn» i ryggen.

Nå er det mulig hos Krifa. Melder du deg inn hos oss, står våre jurister klare til å rådgi fra første dag.

Krifa er en politisk uavhengig fagforening som kun jobber for deg. Vi streiker ikke, men jobber i stedet for å støtte den enkelte arbeidstaker med sine individuelle utfordringer.

Dette betyr at du kan være medlem i en helt ny type fagforening, uten å føle at du tar et politisk standpunkt. Et medlemskap hos oss kan være helt anonymt og hemmelig for arbeidsgiver – samtidig som du har en sterk medspiller i ryggen dersom behovet oppstår.

Hva kan vi typisk hjelpe deg med?

– Det er mange uorganiserte arbeidstakere som ikke har råd til å betale advokatutgifter, og som følgelig ikke får den juridiske bistanden de trenger når det oppstår en sak. Dette er en utfordring for rettssikkerheten til de det gjelder, sier Marita Høyheim Storvoll som er juridisk leder og advokat i Krifa.

– Dette kan være en situasjon hvor du står i fare for å bli oppsagt, eller har fått oppsigelse. Det kan være konfliktsituasjoner på arbeidsplassen, eller det kan f.eks. være at du ikke har fått utbetalt lønn av ulike årsaker, sier hun.

– Målet vårt er å finne en løsning som er tilpasset deg. Vi klarer å løse de aller fleste saker ved forhandlinger og dialog med arbeidsgiver. Normalt vil de forstå at det er klokt å opptre konstruktivt når vi kommer inn i bildet, sier den erfarne advokaten.

Jurist i Krifa, Marita Høyhem Storvoll

Blir overkjørt alene

Det er som oftest veldig vanskelig for en arbeidstaker uten juridisk kompetanse å stå alene i en slik prosess – ofte blir man overkjørt og får ikke det som man normalt skal forvente, sier hun.  

Krifa har også det anerkjente advokatfirmaet Bing Hodneland med på laget. Dersom det tilspisser seg, vil vi også involvere deres eksperter og spisskompetanse ved behov.

Medlemsfordeler i Krifa

Krifa er ikke en tradisjonell «fagforening» som f.eks. går til streik, men en konstruktiv og organisert arbeidstakerorganisasjon som bidrar til ordnede forhold og god kommunikasjon.

I tillegg har Krifa en rekke andre medlemsfordeler, i tillegg til den juridiske bistanden:

  • Gjennomgang av arbeidsavtale
  • Jobbsøking, herunder søknad og CV samt råd/tips i forbindelse med intervju
  • Individuelle lønnsforhandlinger
  • Karriererådgivning
  • Mulighet til å få tariffavtale
  • Gode avtaler på bank og forsikring

Les mer om medlemsfordeler i Krifa

Billigere enn andre fagforeninger

Et medlemskap i Krifa er ikke dyrt. Vi har prioritert å tilby de aller viktigste tjenestene en medarbeider normalt har behov for – slik at man alltid har en «hjelper» i beredskap.

Kontingenten koster 329kr/mnd for en medarbeider i full stilling. I tillegg har vi rabatt for studenter, deltidsansatte og pensjonister.

Ditt medlemskap er anonymt, sikkert, rimelig og har ingen bindingstid – meld deg inn her.

Vilkår:

Dersom Krifa beslutter å yte juridisk bistand i saker som har oppstått før innmelding, eller i løpet av de tre første månedene etter innmelding, plikter medlemmet å binde seg til Krifa-medlemskap i ett år fra beslutningen om å yte juridisk bistand er tatt. Ved utmelding før utløp av bindingstiden, forfaller medlemskontingent for den resterende perioden av bindingstiden.

Søk