Unngå stress i hverdagen

Overføring av ferie

Ferien er over og hverdagen er i gang. Er overgangen brå og brutal eller balansere du dette godt? Det er du som bestemmer over din hverdag – selvsagt innenfor visse rammer -, men om du ikke passer på kan stress treffe deg hard og vondt eller smyge seg forsiktig på.

Følelsen av å ikke strekke til, ha jevnt dårlig samvittighet og ikke få fullført verken det ene eller det andre kan ta både nattesøvn og glede fra de fleste. Når jobben spiser opp fritiden kan det gjøre det vanskelig å få en god hverdag.

De vesentligste årsaker til stress er knyttet til vårt arbeidsliv og mest av alt våre arbeidsoppgaver. Vi kjenner videre tydelig på stress når det det skjer omstruktureringer på arbeidsplassen, i forholdet til lederen vår og våre egne ambisjoner. Stress knyttet til både barnepass og egen helse er heller ikke unormalt.

Fem råd for å unngå stress i hverdagen

Her er 5 enkle råd for å unngå stress i hverdagen:

  1. Få oversikt. Gå gjennom hverdagen din og finn ut av hvilke områder som setter størst press på deg.
  2. Avklar forventninger. Snakk med sjefen om forventningene hans/hennes til deg, men sjekk også om det er dine forventninger til deg selv du føler deg mest presset av.
  3. Legg fra deg jobben din når du går hjem.
  4. Prioriter og planlegg dine oppgaver. Hva er viktigst og hva haster mest.
  5. Lytt til egen kropp og stopp opp før kroppen stopper opp av seg selv.

Ved å jobbe effektivt – ikke stressende – kan du få bukt med både avbrytelser, dødtid og den dårlige samvittigheten.

Søk