Meningsfylt arbeid – hvor viktig er det egentlig?

Er det å kjenne mening med jobben egentlig så nødvendig – er det bare et frynsegode?

Mening er alt annet enn et frynsegode – det er absolutt helt nødvendig for arbeidslysten og trivselen. Krifas forskning dokumenterer at folk som ser mening i jobben sin er mer tilfredse – ikke bare i jobben, men også i livet generelt. Det har stor betydning for din tilfredshet om jobben din er et sted du bare går til for å tjene til livets opphold eller om du rent faktisk føler at du gjør en forskjell for andre mennesker eller bidrar inn i en større sammenheng.

Mangel på retning og mening

Selv om veldig mange mennesker har en meningsfull jobb viser Krifas undersøkelser at det stadig er arbeidstakere som har oppgaver som tapper en for energi. Vi vet at mange synes det er vanskelig å se mening i sine oppgaver og i bedriftens retning, og vi vet at dette påvirker arbeidslysten negativt.

Et solid fundament

Det er ingen lett oppgave å løse utfordringene i arbeidslivet, men i Krifa blir vi litt klokere hver eneste dag –  ikke minst fordi vi står på et solid fundament av forskningsmessig viten. Gjennom vårt vitensenter har vi en unik viten om hvilke faktorer som har innvirkning på arbeidslysten din og vi kan samtidig komme med konkrete anbefalinger til både den enkelte medarbeider og til lederen så arbeidslysten og meningen med arbeidet blir tydeligere.

Det kan være lurt å reflektere over om dere som organisasjon/bedrift har en klar definisjon på hvilken felles kjerneoppgave dere har -hvorfor dere faktisk eksisterer i markedet – og om du som medarbeider vet hvordan du kan bidra inn i den? Det er helt avgjørende for din opplevelse av mening at du som medarbeider forstår at bidrar inn i bedriften/organisasjonens overordnede formål. Her skal en god leder evne å involvere medarbeiderens potensiale.

Det er også verd å dvele ved om trivsel og mening er forutsetningen for å kunne levere en god jobb eller om trivsel og mening reelt oppstår når vi byr inn med våre kompetanser i kjerneoppgaven.

 

Det hele mennesket

Vi er hele mennesker og i Krifa tar vi dette på alvor. Vi er ikke to mennesker – et hjemme og et på jobb. Derfor er det sentralt at vi gir råd til hele mennesket. Det som skjer på jobb påvirker vårt hjemme-/familieliv og omvendt. Dette er essensielt for Krifa.

Ta en test og sjekk hvordan du opplever mening på jobben din.

Her får du også testet de andre faktorene som har størst effekt for at du trives og får lyst til å gå på jobb og hva som kan gjøres for å øke trivsel og arbeidslyst.

 

God arbeidslyst

Søk på krifa.no