Meningsfylt arbeid – hvor viktig er det egentlig?

Er det å kjenne mening med jobben egentlig så nødvendig – eller er det bare et frynsegode?

Mening er alt annet enn et frynsegode – det er absolutt helt nødvendig for arbeidslysten og trivselen. Krifas forskning dokumenterer at folk som ser mening i jobben sin er mer tilfredse – ikke bare i jobben, men også generelt i livet. Om jobben din er et sted du bare går til for å tjene til livets opphold, eller om du rent faktisk føler at du gjør noe meningsfullt, det har stor betydning for hvordan du har det!

Mangel på retning og mening

Selv om veldig mange mennesker i Norge har en meningsfull jobb, viser Krifas undersøkelser at det også er mange med oppgaver som tapper dem for energi. De synes det er vanskelig å se mening i sine oppgaver, i den daglige ledelsen av bedriften og i bedriftens retning, og dette påvirker arbeidslysten negativt.

Et solid fundament

Det er ingen lett oppgave å løse utfordringene i arbeidslivet, men i Krifa blir vi litt klokere hver eneste dag –  ikke minst fordi vi står på et solid fundament av forskningsbasert kunnskap. Gjennom forskning i både Norge og Danmark har vi en unik innsikt i hvilke faktorer som har innvirkning på arbeidslysten din. Vi kan faktisk komme med konkrete anbefalinger både til deg og din leder, så arbeidslysten og meningen med arbeidet kan bli tydeligere.

Et spørsmål det er verdt å dvele ved er om trivsel og mening er forutsetninger for å kunne levere en god jobb, eller om trivsel og mening reelt oppstår når vi får bidra med vår kompetanse inn i virksomhetens kjerneoppgave. Tenk litt på den;)

Det hele mennesket

Vi er hele mennesker og i Krifa tar vi dette på alvor. Vi er ikke to forskjellige mennesker – ett hjemme og ett på jobb. Derfor gir vi også råd til hele mennesket. Det som skjer på jobb påvirker vårt hjemme-/familieliv og omvendt. Dette er essensielt for Krifa, og det hjelper vi gjerne våre medlemmer og deres arbeidsgivere med.

Ta en gratis test og sjekk hvordan du opplever mening på jobben din.

Her får du også testet de andre faktorene som har størst effekt for at du trives og får lyst til å gå på jobb og hva som kan gjøres for å øke trivsel og arbeidslyst.

Om du er leder kan du lese mer om det vi kan tilby virksomheten din HER.

God arbeidslyst!

Søk