Hva er egentlig god arbeidslyst?

Reduser sykefraværet med god arbeidslyst

God arbeidslyst handler i bunn og grunn om trivsel og motivasjon i arbeidslivet – hele livet. Forskning viser at det særlig er syv faktorer som har betydning for arbeidslysten: Mening, kolleger, resultater, mestring, balanse, ledelse og medbestemmelse.

Hvorfor er god arbeidslyst viktig?

God arbeidslyst er vinn-vinn for deg, din arbeidsplass og det samfunnet du er en del av.  Din livskvalitet øker, sykefravær reduseres, produktivitet og innovasjon øker, det gir arbeidsplassen din bedre fortjeneste, bedre bunnlinje og videre økonomisk gevinst for alle parter. Krifa forsker på hva som gir deg god arbeidslyst og hvordan den kan øke. Her er en liten smakebit.

  1. Gir jobben din mening?

Det er godt for din arbeidslyst når du opplever at jobben du gjør gir mening for deg selv og andre – og når du ser at ditt bidrag har verdi.

Det betyr mye for arbeidsgleden og motivasjonen at jeg opplever at min innsats er til nytte.

  1. Har du gode kolleger?

Dine kolleger er viktige for din livsglede og din arbeidslyst. Et godt kollegafelleskap kjennetegnes av tillitsfulle relasjoner og et verdifullt sosialt og faglig samspill.

En god kollega er en man kan sparre med både om jobb og personlig ting.

  1. Kan resultater ses og merkes?

Det har betydning for din arbeidslyst at du vet hva du skal oppnå i løpet av arbeidsdagen din og at du kan se konkrete resultater av jobben du gjør. Det handler om å klare mål og om opplevelsen av å utretter noe.

Det gir motivasjon å gå hjem fra jobb og vite at jeg har nådd mine mål.

  1. Mestrer du arbeidsdagen din?

Når du opplever mestring, har du en følelse av at du behersker de utfordringene du møter i løpet av arbeidsdagen. Det er viktig for arbeidslysten at dine arbeidsoppgaver passer dine kompetanser og at du har mulighet til å utvikle deg.

Det oppleves meningsfullt å få passe med utfordringer og nok viten til å utføre den jobben man er satt til.

  1. Har du nok tid?

Din arbeidslyst påvirkes av din opplevelse av om det er balanse mellom antall arbeidsoppgaver og tiden du har til å løse dem. Men, du er mer enn jobben din. Derfor skal det også være balanse mellom ditt arbeidsliv og ditt privatliv.

Balanse i livet er følelsen av at jeg har tid og energi til å rekke det jeg skal.

  1. Hvilken rolle har lederen din?

Den ledelse du blir utsatt for har stor betydning for din arbeidslyst. Det er viktig at du opplever å ha en god og tillitsfull relasjon til din leder og at din leder er kompetent – både faglig og sosialt.

En god leder ser deg som medarbeider og lytter til deg så dere sammen kan finne de beste løsninger.

  1. Hvor mye medbestemmelse har du?

Når du opplever medbestemmelse på jobb kan det merkes på din arbeidslyst. Medbestemmelse handler om innflytelse og mulighet for selv å tilrettelegge dine arbeidsoppgaver. Det handler også om din opplevelse av balansen mellom frihet og kontroll.

Arbeidet blir meningsfylt når jeg får lov til å bestemme noe.

 

Søk på krifa.no