Fra hjemmekontor til arbeidsplass

Fra hjemmekontor til arbeidsplass
Gleder eller gruer du deg til en ny hverdag?

Etter uker, ja måneder med hjemmekontor begynner en tilbakevending til arbeidsplassen og en ny hverdag – ja, for det blir ikke det samme, hverdagen blir annerledes. Det er andre retningslinjer og forholdsregler, men stadig flere av oss skal opp og ut av hus og hjem og faktisk dra til jobben vår.

Hjemmekontor til glede eller besvær

Noen nyter dagene hjemme maksimalt. Mindre tidspress og stress, ingen reisevei, funksjonelt hjemmekontor, arbeidsro, effektive Zoom- og Teamsmøter, tid til trening, tid til å treffe «Korona-venner» og ekstra tid med familien. Mange arbeidsplasser kan melde om redusert sykefravær, mindre stress-symptomer, økt produktivitet og effektivitet.

For andre kan hjemmekontor derimot være til stort besvær og belastning. Små barn som trenger konstant tilsyn, fungerende lærer, mangel på oppfølging og tilrettelegging for utføring av arbeidsoppgaver, knuffing og krangling hjemme, dårlig samvittighet og usikkerhet over alt som ikke er gjort, ensomhet og et vanskelig skille mellom jobb og fritid. Det er bevist at nordmenns lykke-nivå har sunket drastisk de siste månedene, så at denne krisen går på helse og psyken løs er sikkert.

Alle har opplevd og opplever Korona-tiden forskjellig. Noen er hundre prosent permittert, andre er delvis permittert eller oppsagt og andre igjen har jobbet mer enn noen gang.  For at arbeidshverdagen og fremtiden skal bli så god som mulig, må vi sammen ta ansvar, hensyn og vise forståelse for både kolleger og medmennesker når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen.

Ny hverdag – nye muligheter.

Forandring er den nye normalen – vi kan like det eller ikke, men forandringene kommer til å fortsette. Vi må se muligheter i endringene om vi skal henge med. På rekordtid har vi blitt mye mer digitale og det kommer nok til å fortsette – og det gir oss mange fordeler. Og husk at du som arbeidstaker både har rett til opplæring og tilrettelegging for den utvikling og de forandringer som kontinuerlig kommer.

Webinarer og nettmøter har gjort at vi har kommet tettere på kolleger, ledere og kunder. Vi har kommet rett inn i stuene og livene til folk vi tidligere kanskje kun har nikket til og sett i gangene, og det gjør dem som oftest langt mer «ufarlige». En styrke med den digitale plattformen er at flere dyktige medarbeidere kan bli sett og hørt noe som gir oss et fantastisk utgangspunkt både kommunikasjons- og kunnskapsmessig.

Siden mange arbeidsplasser opplever økt produktivitet og effektivitet vil det neppe bli slutt på hjemmekontor for alle. Mange vil antageligvis få mulighet til å fortsette dette i en eller annen form og noen vil kanskje til og med få det pålagt. Rammer og retningslinjer bør uansett avklares så den enkelte vet hva som forventes av tilstedeværelse og produktivitet.

Hva vil du og hva vil du ikke tilbake til

Gode ledere og kolleger er viktig for vår motivasjon og sosialisering på jobb. Vi bruker 1/3 av vår hverdag på jobb og det bør være bra. Som arbeidstaker har vi det best når vi mestrer jobben vår, klarer å oppnå våre resultater og opplever den som meningsfull. Å klare å mikse fordelene på hjemme- og bortebane kan gjøre dagen din langt mer tilfredsstillende og motiverende enn både før og etter Koran-krisen inntraff.

Selv om du vil sparre med kolleger vil du kanskje ikke avbrytes for ofte. Kanskje likte du de korte effektive møtene på Teams mens du blir tappet for energi av de lange ineffektive møtene på kontoret. Meld deg på og vær med å sett preg på den nye hverdagen med nye muligheter – til det beste både for deg og hele arbeidsplassen. Om du ikke er en som vil lede an en evalueringsprosess og ny vei, kan du for eksempel foreslå en spørreundersøkelse om dette blant de ansatte. Hva har folk likt og hva har de savnet ved det pålagte hjemmekontoret? Å ta dette på alvor kan styrke både deg som ansatt og bedriftens økonomi og fremtid.

Vi lever fortsatt i en Korona-tid med restriksjoner og begrensninger som vi skal følge. Dugnaden er ikke over. Du har ansvar for deg selv og du har ansvar for å følge myndighetenes retningslinjer. Husk også at noen kan være langt mer utsatt enn deg, så ta hensyn og vis forståelse.

Som medlem i Krifa vil vi hjelpe deg i gang med en ny hverdag og vi går sammen med deg hele veien. Du og dine tanker, opplevelser og utfordringer viktige – vi er kun noen tastetrykk unna.

 

Søk