Ditt liv – din arbeidslyst

Mål din arbeidslyst

Vi bruker halvparten av vår våkne tid på jobb og jobben er en vesentlig del av livet til de fleste av oss. Det som skjer på jobb påvirker vårt privatliv og omvendt. Så om vi trives på jobb er det stor sannsynlighet for at vi også trives i livet generelt. Det handler om deg og ditt liv og derfor også om din arbeidslyst.

I Krifa ser vi på alle mennesker med stort potensiale – mennesker som kan, vil og ønsker noe. Og som mennesker er vi også skapt med begrensninger. Dette skal vi anerkjenne. Når vi ikke gjør det kan det få fatale konsekvenser. Som eksempel rammer stress og utbrenthet stadig flere som følge av dette. Arbeidslivet og arbeidsmarkedet endrer seg raskt, mange bekymrer seg for fremtiden og føler at vi går en usikker tid i møte.

Vi har et felles ansvar for å sikre at den enkelte arbeidstaker blir i stand til å takle de utfordringer, krav og forandringer som det moderne arbeidsliv byr på. Du står ikke alene. Ved å fokusere på de faktorer som særlig bidrar til trivsel og lysten til å gå på jobb og ved å være bevisste om hvordan mistrivsel motvirkes, kan både medarbeidere og ledere bli bedre til å navigere seg frem i et ofte uforutsigbart arbeidsliv.

I Krifa jobber vi daglig med å høyne arbeidslyst og trivsel og motarbeide stress og mistrivsel.
Dette er en stor oppgave og et samfunnsansvar hvor både enkeltpersoner, arbeidsplasser, organisasjoner og politikere må delta.

Test din arbeidslyst her og bli med oss på reisen.

Velkommen i Krifa og god arbeidslyst!

Søk på wordpress-1210958-4292065.cloudwaysapps.com