Finn svar

Sykefravær

Egenmelding

Egenmelding betyr at du selv gir beskjed til din arbeidsgiver om at du er syk, og du behøver ikke å kontakte lege, jf. folketrygdloven § 8-23. Det er viktig å gi beskjed til din arbeidsgiver om at du er syk så fort som mulig, og innen arbeidstidens slutt.

Du kan bruke egenmelding i inntil tre kalenderdager. Dersom du blir syk på en fredag, vil også lørdag og søndag regnes med. For å kunne bruke egenmelding må du ha vært ansatt hos din arbeidsgiver i minst 2 måneder.

Du har kun 4 egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. Har du nylig brukt egenmelding må det gå mer enn 16 dager før du kan bruke egenmelding igjen.

IAA- virksomheter (inkluderende arbeidsliv) har en egenmeldingsperiode på inntil 8 kalenderdager.

Sykemelding

Sykemelding er en bekreftelse fra legen på at du er for syk til å utføre ditt arbeid. Dersom du er syk i mer enn tre dager eller du har brukt opp dine 4 egenmeldingsperioder, må du få sykemelding fra legen for å ha rett på sykepenger i perioden du er fraværende fra jobb. Sykemeldingen må sendes eller leveres til din arbeidsgiver samme dag som du mottar den.

Har du blitt syk og lurer på om du har krav på sykepenger? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no