Finn svar

Sykefravær

Egenmelding

Egenmelding betyr at du selv gir beskjed til din arbeidsgiver om at du er syk, og du behøver ikke å kontakte lege, jf. folketrygdloven § 8-23. Det er viktig å gi beskjed til din arbeidsgiver om at du er syk så fort som mulig, og innen arbeidstidens slutt.

Du kan bruke egenmelding i inntil tre kalenderdager. Dersom du blir syk på en fredag, vil også lørdag og søndag regnes med. For å kunne bruke egenmelding må du ha vært ansatt hos din arbeidsgiver i minst 2 måneder.

Du har kun 4 egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. Har du nylig brukt egenmelding må det gå mer enn 16 dager før du kan bruke egenmelding igjen.

IAA- virksomheter (inkluderende arbeidsliv) har en egenmeldingsperiode på inntil 8 kalenderdager.

Sykemelding

Sykemelding er en bekreftelse fra legen på at du er for syk til å utføre ditt arbeid. Dersom du er syk i mer enn tre dager eller du har brukt opp dine 4 egenmeldingsperioder, må du få sykemelding fra legen for å ha rett på sykepenger i perioden du er fraværende fra jobb. Sykemeldingen må sendes eller leveres til din arbeidsgiver samme dag som du mottar den.

Har du blitt syk og lurer på om du har krav på sykepenger? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Reduser sykefraværet med god arbeidslyst

Hvordan kan du som ansatt, kollega eller leder gjøre det mer attraktivt for deg og de rundt deg å komme på jobb selv om utfordringer oppstår.

Var du syk i ferien? Da kan du ha krav på ny ferie

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie dersom du var syk i ferien, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

Sykemelding før og under ferieavvikling

Ferieloven regulerer to forskjellige situasjoner dersom arbeidstaker er sykemeldt. Hvilke regler gjelder i slike situasjoner, og hva har du som arbeidstaker krav på?

Oppsigelse under sykemelding

Arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt har et særskilt vern i forbindelse med oppsigelse. Det er et absolutt forbud mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet, uavhengig av hvor store ulemper sykefraværet vil påføre virksomheten.

Langtidssykemeldt? Pass på dette!

Dersom du er langtidssykemeldt bør du sette deg inn i regelverket. Ta ansvar dersom du ser at arbeidsgiver og NAV ikke følger opp sine plikter.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no