Finn svar

Permisjon

Både du og arbeidsgiver kan gi oppsigelse med det formål å avslutte arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven kapittel 15 finner du bestemmelsene som gjelder for oppsigelse.

Permisjon som følge av Korona

Mange har allerede blitt permittert som følge av Korona-viruset, og vi forventer et økende antall permitteringer i tiden fremover.

Her kan du lese mer de nye regelendringene ved permittering som følge av Korona-viruset.

Ulike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv. Enkelte arbeidstakere gir også permisjon i forbindelse med bryllup, begravelse, legebesøk, tannlege og lignende. Dette er ikke lovbestemt, men følger av egne avtaler på din arbeidsplass.

Permisjon med lønn

Permisjon kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Folketrygdlovens kapittel 14 regulerer rett til lønn i forbindelse med fødsel- og svangerskapspermisjon. I andre tilfeller hvor du har rett til permisjon, må din rett til lønn reguleres av tariffavtaler.

 

 

Permisjon uten lønn

Har du vært i arbeid i minst tre år og vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to årene, har du rett til å søke om ulønnet permisjon for å delta i organiserte utdanningstilbud. Du må varsle arbeidsgiveren din om permisjonen snarest og senest en uke i forveien. Lurer du på om du har krav på lønn mens du er i permisjon? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg.

Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Du kan nå være permittert inntil ett år

Ifølge permitteringsreglene kunne du da være permittert i maksimalt 26 uker. Torsdag 13. august 2020 ble det kjent at regjeringen utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Spørsmålet Krifa stiller er om dette er positivt for deg som arbeidstaker?

Dagpenger ved permittering og oppsigelse

Svært mange arbeidstakere har den siste tiden blitt permittert som følge av Korona-situasjonen. Det har kommet nye regler om dagpenger med ikrafttredelse fra den 20. mars 2020 med varighet ut 2020. Her kan du lese mer om de nye reglene:

Kan jeg jobbe frivillig når jeg er permittert?

Selv om du har en jobb du er brennende engasjert i og opplever meningsfull, kan du ikke gå over fra lønnet arbeid til frivillig og ulønnet arbeid når du blir permittert.

Ta fagbrev på jobb med full lønn

Fagbrev gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, gir deg flere muligheter og ofte bedre lønn. Nye regler gjør nå at du kan tafagbrev mens du jobber.

Permittering – Vilkår, Lønn og Ferie under permittering

Permittering er en ordning som medfører at du blir fritatt for arbeid i en midlertidig periode, mens arbeidsgiver blir fritatt sin lønnsplikt. Ved permittering vil arbeidsforholdet fortsatt bestå, og du har derfor krav på å komme tilbake til arbeid når forholdene har bedret seg og permitteringen opphører.

Pleiepenger ved syke barn

Det er dessverre flere foreldre som opplever at deres barn blir syke over lang tid. I tillegg til bekymringer om barnets helse får mange foreldre også økonomiske og jobbrelaterte utfordringer, fordi de ikke får pleiepenger i perioden de tar seg av og følger opp barnet.

Høysesong for endringer på arbeidsplassen

Det er høysesong for oppsigelser, nedbemanning, endringer og omorganisering på arbeidsplassene. Det ryddes opp etter 2019 og planlegges for et nytt og «selvfølgelig» enda bedre 2020.

Hva er forskjellen på permittering og oppsigelse?

En permittering anses saklig dersom selskapet har manglende oppdrag i en periode. Er nedgangen varig må selskapet si opp ansatte.

Foreldrepermisjon – mødrekvote, fedrekvote og gradert uttak

Vi får mange spørsmål fra kommende småbarnsforeldre. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekovte, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

Omorganisering og nedbemanning- hvordan gjøre det riktig?

Nedbemanning er lovlige og gjerne helt nødvendige prosesser for noen virksomheter, men det stilles en rekke krav til at disse prosessene gjøres riktig.

Feilaktig permittert – fikk 270.000 kr i erstatning

– Forhandlingene førte ikke frem, derfor besluttet vi å ta saken inn for domstolen. Etter to dager i Oslo tingrett konkluderte retten med at permitteringen av Krifa-medlemmet var usaklig.

Mammaperm og pappaperm på 1-2-3

Hvor mye permisjon kan du ta ut – og når? Får du penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan du utsette permisjonen?

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no