Finn svar

Oppsigelse

Både du og arbeidsgiver kan gi oppsigelse med det formål å avslutte arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven kapittel 15 finner du bestemmelsene som gjelder for oppsigelse.

Oppsigelse som følge av Korona

Situasjonen som skyldes Korona-viruset vil innebære oppsigelser av ansatte. Dersom du blir meddelt en oppsigelse i tiden som kommer, eller allerede har blitt sagt opp, er det viktig at du vet hvilke rettigheter du har.

Les mer om rettighetene dine i forbindelse med oppsigelse som følge av Korona-viruset

Oppsigelsestid

Hovedregelen er en måneds oppsigelsestid for både deg og arbeidsgiver. Det er likevel vanlig å avtale tre måneder i arbeidsavtalen. Oppsigelsen får virkning den 1. i måneden etter at den er gitt.

Når arbeidsgiver gir oppsigelse gjelder en rekke formkrav. Formkravene følger av arbeidsmiljøloven § 15-4.

Oppsigelse i prøvetid

Ved oppsigelse i prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.

Usaklig oppsigelse

Om en oppsigelse er usaklig/ugyldig beror på en helhetsvurdering av alle relevante forhold. Det er vanlig å skille mellom oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold og arbeidsgivers forhold. Vern mot usaklig oppsigelse følger av arbeidsmiljøloven § 15-7.

Dersom du blir rammet av oppsigelse, anbefaler vi å kontakte din fagforening for juridisk bistand.

Har du spørsmål til oppsigelse, eller har du selv blitt rammet? Krifa har jurister og advokater som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Ferie i oppsigelsestid 

Er du på vei over i ny jobb og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden din? Eller pålegger arbeidsgiver deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Hvilke regler som gjelder kommer an på om du selv eller arbeidsgiver har sagt opp stillingen, og hvor lang oppsigelsestid du har.

Du kan nå være permittert inntil ett år

Ifølge permitteringsreglene kunne du da være permittert i maksimalt 26 uker. Torsdag 13. august 2020 ble det kjent at regjeringen utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Spørsmålet Krifa stiller er om dette er positivt for deg som arbeidstaker?

Dagpenger ved permittering og oppsigelse

Svært mange arbeidstakere har den siste tiden blitt permittert som følge av Korona-situasjonen. Det har kommet nye regler om dagpenger med ikrafttredelse fra den 20. mars 2020 med varighet ut 2020. Her kan du lese mer om de nye reglene:

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Oppsigelsestiden vil begynne å løpe med en gang arbeidstaker har mottatt beskjed om oppsigelse.

Når nedbemanningen rammer de eldste

I en presset norsk økonomi ser vi en stadig økning av selskaper som ser seg nødt til å gjennomføre nedbemanning i bedriften. Slike prosesser kan ramme den enkelte arbeidstaker hardt og konsekvensene kan bli særlig store for eldre arbeidstakere

Høysesong for endringer på arbeidsplassen

Det er høysesong for oppsigelser, nedbemanning, endringer og omorganisering på arbeidsplassene. Det ryddes opp etter 2019 og planlegges for et nytt og «selvfølgelig» enda bedre 2020.

Hva er forskjellen på permittering og oppsigelse?

En permittering anses saklig dersom selskapet har manglende oppdrag i en periode. Er nedgangen varig må selskapet si opp ansatte.

Krav som gjelder ved oppsigelse og avskjed

Oppsigelse og avskjed er to forskjellige måter å avslutte et arbeidsforhold. Det er forskjellige krav som må oppfylles ved en oppsigelse eller avskjed.

Nedbemanning – Prosessen og dine rettigheter

Finn ut hvordan prosessen ved nebemanning er, hva du kan gjøre dersom du blir rammet av nedbemanning, og hvilke rettigheter du har som arrbeidstaker.

Omorganisering og nedbemanning- hvordan gjøre det riktig?

Nedbemanning er lovlige og gjerne helt nødvendige prosesser for noen virksomheter, men det stilles en rekke krav til at disse prosessene gjøres riktig.

Avskjed – Hva er forskjellen på Avskjed og Oppsigelse?

Her kan du lese mer om hva som kan gi grunnlag for avskjed, og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder ved avskjed.

Vant rettsak etter å ha fått sparken

Ett år etter at butikkmedarbeideren fikk sparken må arbeidsgiver betale 187 500 kr i erstatning. Krifa er fornøyde med at retten slår hardt ned på brudd med arbeidsmiljøloven.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no