Finn svar

Ferie

Feriens lengde

Det følger av ferieloven § 5 at du har krav på 25 dager ferie i løpet av ett år, dette tilsvarer 4 uker og 1 dag. De fleste arbeidstakere har likevel gjennom arbeidsavtale eller tariffavtale rett til 5 uker ferie.

Beregning og utbetaling av feriepenger

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, og beregnes ut fra det du har fått som arbeidsvederlag/lønn dette året. Dersom du har 25 feriedager skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, har du 30 dager ferie skal feriepengegrunnlaget utgjøre 12 prosent.

Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men det er blitt vanlig at bedriften utbetaler feriepengene i juni.

Arbeidsgivers styringsrett

Det er arbeidsgiver som bestemmer når du skal avvikle ferie, men arbeidsgiver er pliktig til å forhøre seg med deg om plasseringen av ferie. Du har likevel rett til å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni – 30.september.

Du har også krav på å få beskjed om tidspunktet for avvikling av ferie så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, jf. ferieloven § 6 (2).

Har du ikke opparbeidet deg feriepenger fra året før, har du rett på ferie, men arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta ferie.

Har du spørsmål til avvikling av ferie og beregning av feriepenger? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Var du syk i ferien? Da kan du ha krav på ny ferie

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie dersom du var syk i ferien, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

Røde dager 2022 – Helligdager i Norge i år

Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn for alle disse dagene.

Vanlige spørsmål og svar om Feriepenger

Når utbetales feriepenger, hvor mye og hva skjer med feriepengene ved en eventuell oppsigelse? 

Lønn og fri i forbindelse med jul og nyttårsfeiring

Desember og en rekke røde dager står for tur, og det kan derfor være nyttig å sette seg inn i reglene knyttet til disse dagene. I forbindelse med jul og nyttår er første og andre juledag, samt første nyttårsdag røde dager. Vanlige søndager er som alltid også å regne som røde dager. Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn […]

Fra feriemodus til arbeidslyst

Trenger du litt tid på å komme tilbake i jobbmodus igjen? Føles det tungt å komme i gang med hverdagen? Snu litt på det. Tenk hvor tøft det er for de som ikke har en jobb å ta ferie fra…

Ferie i oppsigelsestid 

Er du på vei over i ny jobb og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden din? Eller pålegger arbeidsgiver deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Hvilke regler som gjelder kommer an på om du selv eller arbeidsgiver har sagt opp stillingen, og hvor lang oppsigelsestid du har.

Ferie og feriepenger etter Korona

Er du blant de mange som ble permittert eller arbeidsledig som følge av korona i 2020, vil årets ferie og feriepenger påvirkes av dette. 

Rett til fri og lønn på røde dager 

Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene

Ble ikke ferien helt som planlagt? 

Ble ikke ferien helt som planlagt? Snakk med oss! Vi gjør vår jobb så du kan gjøre din og ta velfortjent ferie når du skal

Reglene for feriepenger ved permittering

Du får ikke automatisk feriepenger i sommer om du er permittert, og du får mindre feriepenger neste år om du er eller har vært permittert i 2020.

Ønske om en god påske og en lysere vår

Påsken 2020 blir annerledes for oss alle. Noen av oss går inn i påsken stresset og overarbeidet, mens andre går inn i påsken uten å ha noe å ta ferie fra.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no