Finn svar

Ferie

Feriens lengde

Det følger av ferieloven § 5 at du har krav på 25 dager ferie i løpet av ett år, dette tilsvarer 4 uker og 1 dag. De fleste arbeidstakere har likevel gjennom arbeidsavtale eller tariffavtale rett til 5 uker ferie.

Beregning og utbetaling av feriepenger

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, og beregnes ut fra det du har fått som arbeidsvederlag/lønn dette året. Dersom du har 25 feriedager skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, har du 30 dager ferie skal feriepengegrunnlaget utgjøre 12 prosent.

Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men det er blitt vanlig at bedriften utbetaler feriepengene i juni.

Arbeidsgivers styringsrett

Det er arbeidsgiver som bestemmer når du skal avvikle ferie, men arbeidsgiver er pliktig til å forhøre seg med deg om plasseringen av ferie. Du har likevel rett til å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni – 30.september.

Du har også krav på å få beskjed om tidspunktet for avvikling av ferie så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, jf. ferieloven § 6 (2).

Har du ikke opparbeidet deg feriepenger fra året før, har du rett på ferie, men arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta ferie.

Har du spørsmål til avvikling av ferie og beregning av feriepenger? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål.

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk