Finn svar

Ferie

Feriens lengde

Det følger av ferieloven § 5 at du har krav på 25 dager ferie i løpet av ett år, dette tilsvarer 4 uker og 1 dag. De fleste arbeidstakere har likevel gjennom arbeidsavtale eller tariffavtale rett til 5 uker ferie.

Beregning og utbetaling av feriepenger

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, og beregnes ut fra det du har fått som arbeidsvederlag/lønn dette året. Dersom du har 25 feriedager skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, har du 30 dager ferie skal feriepengegrunnlaget utgjøre 12 prosent.

Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men det er blitt vanlig at bedriften utbetaler feriepengene i juni.

Arbeidsgivers styringsrett

Det er arbeidsgiver som bestemmer når du skal avvikle ferie, men arbeidsgiver er pliktig til å forhøre seg med deg om plasseringen av ferie. Du har likevel rett til å avvikle 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni – 30.september.

Du har også krav på å få beskjed om tidspunktet for avvikling av ferie så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, jf. ferieloven § 6 (2).

Har du ikke opparbeidet deg feriepenger fra året før, har du rett på ferie, men arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å ta ferie.

Har du spørsmål til avvikling av ferie og beregning av feriepenger? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Lønn og fri i forbindelse med jul og nyttårsfeiring

Desember og en rekke røde dager står for tur, og det kan derfor være nyttig å sette seg inn i reglene knyttet til disse dagene. I forbindelse med jul og nyttår er første og andre juledag, samt første nyttårsdag røde dager. Vanlige søndager er som alltid også å regne som røde dager. Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn […]

Fra feriemodus til arbeidslyst

Trenger du litt tid på å komme tilbake i jobbmodus igjen? Føles det tungt å komme i gang med hverdagen? Snu litt på det. Tenk hvor tøft det er for de som ikke har en jobb å ta ferie fra…

Ferie i oppsigelsestid 

Er du på vei over i ny jobb og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden din? Eller pålegger arbeidsgiver deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden? Hvilke regler som gjelder kommer an på om du selv eller arbeidsgiver har sagt opp stillingen, og hvor lang oppsigelsestid du har.

Ferie og feriepenger etter Korona

Er du blant de mange som ble permittert eller arbeidsledig som følge av korona i 2020, vil årets ferie og feriepenger påvirkes av dette. 

Rett til fri og lønn på røde dager 

Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene

Ble ikke ferien helt som planlagt? 

Ble ikke ferien helt som planlagt? Snakk med oss! Vi gjør vår jobb så du kan gjøre din og ta velfortjent ferie når du skal

Reglene for feriepenger ved permittering

Du får ikke automatisk feriepenger i sommer om du er permittert, og du får mindre feriepenger neste år om du er eller har vært permittert i 2020.

Ønske om en god påske og en lysere vår

Påsken 2020 blir annerledes for oss alle. Noen av oss går inn i påsken stresset og overarbeidet, mens andre går inn i påsken uten å ha noe å ta ferie fra.

For lite lønn og for lite fritid?

For å leve et godt liv er det viktig å bli sett, bli elsket og å være til nytte. Du er selv ansvarlig for ditt liv – i ditt liv er det du som er daglig leder og jobben er din for alltid. Om noe bør endres, er det ditt ansvar å gjøre det.

Plikter og Rettigheter til Ferie og Feriepenger

Det gjelder en egen ferielov i Norge, som regulerer arbeidstakers rett og plikt til å ta ferie hvert år. Etter denne loven har arbeidstakere minimum krav på 25 virkedager i året. I henhold til loven omfatter en «virkedag» mandag – lørdag, slik at dette i praksis utgjør krav på fire uker og én dag ferie.

Fra feriemodus til arbeidslyst

Både barn og voksne snakker ofte om at de gruer seg til hverdagen med skole og jobb. Snu litt på det. Tenk hvor trist det hadde vært om du ikke hadde hatt jobb å ta ferie fra.

Syv gode råd for å unngå stress i ferien

Pleier du å starte ferien med sykdom og trøtthet? HR-konsulent Pernille Aagaard gir deg rådene til en ferie uten stress, og større sjanse for å vende uthvilt tilbake til jobb.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no