Finn svar

Arbeidstid

Her jeg rett til avspasering og/eller overtid? Jobber jeg for mye eller for lite? Hva har jeg rett til og hva er min plikt?

Daglig får vi spørsmål knyttet til arbeidstid. Her er en liten oppsummering av hva loven sier, men husk at du som medlem i Krifa kun er noen tastetrykk unna din egen jurist.

Arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven kapittel 10 finner du reglene som gjelder for arbeidstid. Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4.

Virksomheter som er bundet av tariffavtaler vil som regel ha en arbeidstid på 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager.

Overtid

Overtid er arbeid utover det som er avtalt og må være pålagt av arbeidsgiver.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 at arbeid utover lovens grense for alminnelige arbeidstid skal regnes som overtidsarbeid. Det vil si at dersom du arbeider over 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av sju dager har du krav på overtidstillegg.

Virksomheter som er bundet av tariffavtaler vil normalt ha overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 7,5 timer i løpet av 24 timer eller 37,5 timer i løpet av en uke.

Er du ansatt i en redusert stilling eller som deltidsansatt, har du ikke krav på overtid dersom du arbeider mer enn det som er avtalt, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Dette kalles merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det når du arbeider ut over dette igjen.

Overtidstillegget skal være på minimum 40 prosent av din timelønn. Dvs. at du får din avtalte timelønn pluss 40 prosent ekstra. Flere arbeidsgivere operer nå med 50 prosent overtidstillegg.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan på forhånd skriftlig avtale at overtidstimene skal avspaseres, men overtidstillegget skal alltid utbetales, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (12)

Har du spørsmål til arbeidstid eller lurer du på om du har krav på overtidsbetaling? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Arbeidsgiver betaler ikke ut lønn eller feriepenger, hva gjør du?

Utfordringer med utbetaling av lønn kan skje, men Krifa sin erfaring er at det ofte er et tegn på økonomiske problemer i virksomheten.

Permittering – Vilkår, Lønn og Ferie under permittering

Permittering er en ordning som medfører at du blir fritatt for arbeid i en midlertidig periode, mens arbeidsgiver blir fritatt sin lønnsplikt. Ved permittering vil arbeidsforholdet fortsatt bestå, og du har derfor krav på å komme tilbake til arbeid når forholdene har bedret seg og permitteringen opphører.

For lite lønn og for lite fritid?

For å leve et godt liv er det viktig å bli sett, bli elsket og å være til nytte. Du er selv ansvarlig for ditt liv – i ditt liv er det du som er daglig leder og jobben er din for alltid. Om noe bør endres, er det ditt ansvar å gjøre det.

Arbeidskontrakt – Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

Når skal avtalen inngås? Hva skal arbeidsavtalen inneholde, og når er arbeidskontrakten ugyldig?

Når jobb blir frivillig arbeid

Selv om jobben er ekstremt meningsfylt og engasjerende, kan du likevel ikke gå over til frivillig og ulønnet arbeid når arbeidstidstiden er over.

Overtid – dårlig ledelse, god ekstrainntekt eller ukultur?

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Endringsoppsigelse

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidskontrakten med tilbud om en ny arbeidskontrakt med endrede vilkår

Har du rett til lønnsøkning?

Vi får ofte spørsmål fra våre medlemmer om lønn, og en gjenganger er om man har rett til lønnsøkning. Finn ut om du har rett til en lønnsøkning.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

Søk på krifa.no