Finn svar

Arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Du skal arbeide i et arbeidsmiljø med høy grad av sikkerhetstiltak og tilrettelegging dersom det er behov for dette. Paragraf 4-4 stiller flere krav til utforming av arbeidsplassen for å sikre at du unngår fysiske belastninger mens du er på jobb. Kravene gjelder blant annet lysforhold, støy og inneklima. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at arbeidsplassen er i henhold til kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven.

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller også en rekke krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Med dette menes krav som retter seg mot sosiale og psykiske forhold. Det stilles blant annet krav om at du skal ha mulighet for kontakt og kommunikasjon med kolleger og at din integritet og verdighet ivaretas. Arbeidsmiljøloven har et absolutt forbud mot trakassering og annet utilbørlig opptreden, herunder mobbing.

Har du problemer med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Arbeidslyst – og mening

Krifa kartlegger gjerne arbeidslysten på din arbeidsplass, og bidrar med tiltak for å heve den. Les mer om dette her.

Regler for hjemmekontor

Til tross for at mange nå er tilbake på jobb som normalt, er hjemmekontor helt eller delvis fortsatt aktuelt for mange. Les hvilke regler som gjelder når du skal jobbe hjemmefra.

Når arbeidslivet snus på hodet

Hvordan takler man at arbeidslivet plutselig forandres? Nøkkelen til å komme gjennom de neste ukene og månedene er forventningsavklaring og kommunikasjon.

Krifa streiker ikke

Krifa er imot streik. Dette er kanskje et av våre absolutt viktigste prinsipper. Vi mener at streik er destruktivt og gammeldags. Uskyldige rammes og det skader både arbeidsforhold og samfunn.

Få bukt med mobbing på jobben

Her er noen konkrete råd til håndtering av mobbing på jobben– enten du er offer, leder eller kollega.

Nordmenn elsker kollegene sine – men viktigst for arbeidslysten er en meningsfull jobb

En ny undersøkelse som er gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Krifa, viser at det er kollegene som scorer aller høyest på hva vi nordmenn er fornøyd med på jobben.

Skru opp lyset i mørketida

«If you can’t make it – fake it». Skru opp lyset inne når det mørkner ute og få en bedre hverdag i mørketida.

Krifa går til søksmål mot arbeidsgiver

Toine Sannes ble avskjediget fra sin lederstilling i en kommunal bedrift. Krifa mener avskjedigelsen er ugyldig og har valgt å stevne firmaet for retten.

Forventningspress på jobben

Opplevelsen av at det forventes for mye av deg kan virke like stressende. Lær deg kunsten å vite hva som forventes av deg og hva du kan forvente av andre.

Kollegaen som elsker å vinne

Små seire i hverdagen er avgjørende for at du skal oppleve større seire mer overordnet. Du kjenner kanskje til det fra din jobbhverdag?

Stress er ingen skam

Vi har sett nærmere på sammenhengen mellom stress og skam og kommer med forslag til hva som skal til for å unngå begge deler.

Avbrytelser stjeler fokus fra jobben

Hvordan unngå forstyrrelser og bli mer effektiv på jobben. Her er noen enkle tips til å unngå avbrytelser og bli mer effektiv på jobben.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no