Finn svar

Ansettelse

Arbejdet fylder mindst halvdelen af dine vågne timer. Og hvis du ikke trives, kan det mærkes, når du har fri. Derfor har vi hos Krifa valgt at gøre god arbejdslyst til vores mission. Faktisk er vi flere hundrede eksperter i arbejdsliv, der hele tiden arbejder for at forbedre arbejdslysten i Danmark.

Arbeidskontrakt

I arbeidsmiljøloven § 14-6 finner du minimumskrav som din arbeidsavtale skal inneholde. Noen av disse punktene er:

  • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling.
  • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
  • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig
  • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
  • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse
  • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.

Resten av punktene som fremgår av loven, kan du lese her.

 

Prøvetid

Arbeidsgiver kan gi arbeidstaker en prøvetid på inntil 6 måneder. Det vil ikke være anledning til å avtale ny prøvetid dersom du gis fast ansettelse etter en vikarperiode, der stillingen er vesentlig lik stillingen du har vikariert i.

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven har derimot unntak som gjør at arbeidsgiver kan ansette folk i midlertidig stilling så lenge vilkårene for dette er til stede. Reglene angående midlertidig ansettelse finner du i arbeidsmiljøloven § 14-9.

 

Fortrinnsrett

Er du deltidsansatt og ønsker å få utvidet stillingsprosent er dette noe du har krav på ved bruk av fortrinnsretten. Fortrinnsrett betyr at du har krav på å få en ledig stilling i virksomheten på bekostning av eksterne søkere, så lenge du er kvalifisert for stillingen og det ikke er til ulempe for virksomheten. Midlertidige ansatte vil også ha en slik fortrinnsrett, det vil ikke vikarer.

Har du spørsmål angående din ansettelse, eller ønsker du at vi skal gå igjennom din arbeidskontrakt? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Lovendringer i 2021

De viktigste lovendringene i 2021 for deg som arbeidstaker er i forbindelse med opprettingen av egen pensjonskonto i privat sektor og en viktig endring i reglene for dagpenger. I tillegg er det også enkelte endringer i de midlertidige særordningene som ble opprettet i forbindelse med koronasituasjonen.

Ta fagbrev på jobb med full lønn

Fagbrev gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, gir deg flere muligheter og ofte bedre lønn. Nye regler gjør nå at du kan tafagbrev mens du jobber.

Oppsigelse i prøvetid

Oppsigelsestid i prøvetiden er 14 dager, med mindre noe annet er avtalt. Oppsigelsestiden vil begynne å løpe med en gang arbeidstaker har mottatt beskjed om oppsigelse.

Prøvetid – hvilke regler gjelder når du starter i ny jobb?

Finn ut hvilke regler som gjelder for prøvetid når du skal begynne i ny jobb. Les mer om hva prøvetid er, lengden på prøvetiden og når den kan avtales.

Gikk fra midlertidig- til fast ansatt med hjelp fra Krifa

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Nye tendenser for jobbsøking

Jobbsøking blir mer digital, og din generelle profil får større fokus enn kompetanse og erfaring.

Til deg som har sommerjobb

Husk at du har mange rettigheter også som sommervikar og ekstrahjelp. Finn ut hvilke rettigheter du har før du slår deg til ro med at alt er i orden.

Arbeidskontrakt – Hva skal en arbeidsavtale inneholde?

Når skal avtalen inngås? Hva skal arbeidsavtalen inneholde, og når er arbeidskontrakten ugyldig?

Er du opptatt av fast ansettelse?

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Få en god start i ny jobb

Den første tiden på en ny arbeidsplass bærer preg av at du er på bortebane, men det er kun til du har lært de nye oppgavene, kollegaer og stedet å kjenne. Her er syv gode råd til deg som snart skal bli kjent med en ny arbeidsplass.

Fikk fast stilling etter hjelp fra Krifa

En barnehageansatt hadde hatt midlertidig kontrakt i 3,5 år da han fikk vite dato for siste arbeidsdag. Krifas jurist fant at mannen hadde krav på fast ansettelse.

Overtid – dårlig ledelse, god ekstrainntekt eller ukultur?

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Snakk med oss

Snakk med oss! Våre jurister og rådgivere er klare for å ta imot dine spørsmål

Krifas sentralbord:
22 72 00 20

Vi ringer deg!

    Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg!

    Søk på krifa.no