Sykefravær

En sykemelding er over og du er tilbake i arbeid. Du får halsbetennelse etter et par dager. Kan du da bruke egenmelding?

På denne tiden av året, er syke barn et velkjent fenomen. Barnehager og skoler er ofte strenge med å ta imot barn som har fått en skikkelig forkjølelse, eller har andre sykdomssymptomer.Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven regulerer din rett til fri og lønn i forbindelse med syke barn. Din rett til fri Arbeidstakere som har omsorg for barn har rett til fri i følgende tilfeller:For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølgning i

Det voldsomme snøværet som i disse dager inntar store deler av landet vårt, kan skape problemer for deg som arbeidstaker i å komme deg på jobb eller komme tidsnok. Hvem har ansvaret når det er ekstremvær som er grunnen? Arbeidstakers ansvar å komme seg på jobb Kraftig snøfall kan forhindre arbeidstakere fra å komme seg på jobb. Det er i utgangspunktet du som arbeidstaker som har ansvar for å komme deg på jobb til avtalt tid, og det er arbeidsgiver som avgjør

Vinteren står for tur, og det samme gjør sykdom og forkjølelse. Er du i tillegg ny i jobben din, kan sykdom være en stressende faktor I denne artikkelen skal vi forklare reglene for bruk av sykemelding for deg som er nyansatt.Folketrygdloven skiller mellom en generell rett til sykepenger, og rett til å motta sykepenger fra din nåværende arbeidsgiver. Utbetalingen er den samme, men forskjellen retter seg i hovedsak til hvem som må stå for utbetalingen. Sykemelding i ny jobb For å ha

Som arbeidstaker har du trolig hørt om retten til å benytte seg av egenmelding. Men hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding? Egenmelding er et system som åpner for at arbeidstaker kan melde ifra om arbeidsuførhet på grunn av sykdom uten at det foreligger sykemelding fra lege. Dette innebærer at du som arbeidstaker melder ifra om sykdom til din arbeidsgiver, og har gyldig fravær uten dokumentasjon fra lege. Retten til å bruke egenmelding - opptjeningstid for egenmelding Du har rett til å benytte deg

Ergrelsen er stor når den etterlengtede ferien ender med et benbrudd eller matforgiftning. Men du har krav på ny ferie dersom du var syk i ferien, så lenge du har vært 100 prosent arbeidsufør og kan vise til legeerklæring.

Hvordan kan du som ansatt, kollega eller leder gjøre det mer attraktivt for deg og de rundt deg å komme på jobb selv om utfordringer oppstår.

Ferieloven regulerer to forskjellige situasjoner dersom arbeidstaker er sykemeldt. Hvilke regler gjelder i slike situasjoner, og hva har du som arbeidstaker krav på?

Arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt har et særskilt vern i forbindelse med oppsigelse. Det er et absolutt forbud mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet, uavhengig av hvor store ulemper sykefraværet vil påføre virksomheten.

Dersom du er langtidssykemeldt bør du sette deg inn i regelverket. Ta ansvar dersom du ser at arbeidsgiver og NAV ikke følger opp sine plikter.

Søk