Siste nytt fra krifa

En del stillinger defineres som særlig uavhengig. For disse stillingene gjelder som utgangspunkt ikke arbeidstidsreglene. At arbeidsmiljølovens alminnelige grense for arbeidstid tilsvarende 9 timer per dag og 40 timer per uke, ikke gjelder for denne stillingskategorien, er noe av det som har størst praktisk betydning. Det innebærer også at arbeidstaker ikke har rett til overtidsbetaling. Hva kjennetegner en særlig uavhengig stilling? Hvorvidt en stilling er ledende eller særlig uavhengig beror på en konkret vurdering, der formuleringen i arbeidsavtalen kun er et moment i

Det er fantastisk for oss i Krifa å følge Arbeidstilsynets fokus på hvordan et godt arbeidsmiljø øker motivasjon og trivsel, og videre reduserer sykefraværet. Det er viktig å heie på alt og alle som bidrar til å løfte arbeidslysten for norske arbeidstakere og nå applauderer vi Arbeidstilsynet for å gjøre nettopp dette. Krifa bruker mye ressurser på å undersøke og kartlegge hva som skaper god og bedre arbeidslyst, og det er gledelig å se andre gjøre det samme. Vår store undersøkelse "God

Fra 1. januar 2023 trådte flere lovendringer av betydning for deg som arbeidstaker i kraft. Gjennom endringer i arbeidsmiljøloven er retten til heltid blitt styrket, noe som også påvirker deg som arbeider deltid. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke endringer det er verdt å merke seg.  Ny hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid Gjennom lovendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2023 er hovedregelen nå at alle nyansettelser skal være på heltid. Dette følger av

Som et klart og generelt utgangspunkt finnes det ikke noen minstelønn i Norge. Likevel har det blitt innført minstelønn i enkelte bransjer for å forhindre sosial dumping og at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. Minstelønningene er innført ved såkalte allmenngjøringsforskrifter, og på tampen av det gamle året ble disse minstelønningene oppjustert. Oppjusteringen trådte i kraft fra og med 15.desember 2022.  Under kan du se hva den oppjusterte minstelønnen per time er i de ulike

Et nytt år står snart for tur. Følgende artikkel gir deg en liten forsmak på årets helligdager, og litt informasjon om reglene knyttet til disse dagene. Reglene knyttet til de offentlige høytidsdagene nevnes også. En oversikt over dagene: Dato: 1. nyttårsdag 01.01.2023 Skjærtorsdag 06.04.2023 Langfredag 07.04.2023 1. påskedag 09.04.2023 2. påskedag 10.04.2023 1. mai (Offentlig høytidsdag) 01.05.2023 17. mai (Offentlig høytidsdag) 17.05.2023 Kristi himmelfartsdag 18.05.2023 1. pinsedag 28.05.2023 2. pinsedag 29.05.2023 1. juledag 25.12.2023 2. juledag 26.12.2023   Retten til fri på helligdager i 2023 Utgangspunktet er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette har den følgen at du som hovedregel har rett til fri på dager som

Vi går snart inn i et nytt år, og i forbindelse med årsskifte kan det være lurt å undersøke om du fortsatt har feriedager til gode. Har du kanskje noen feriedager du kan bruke i forbindelse med julefeiring, eller kanskje du planlegger en weekend-tur før julestria setter i gang? Som arbeidstaker har du krav på 25 virkedager ferie i året. For de som fyller 60 år i løpet av inneværende år har du i tillegg krav på 6 virkedager ekstra. Som hovedregel er

For de som må jobbe på julaften/nyttårsaften, kommer det ofte som en overraskelse at disse dagene ikke automatisk gir rett til ekstra lønnstillegg. I denne artikkelen vil vi forklare utgangspunktene slik at du ikke blir overrasket når du mottar lønnsslippen din. Er julaften rød dag? Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir en arbeidstaker rett til ekstra lønnstillegg ved arbeid på julaften eller nyttårsaften. Arbeidsmiljøloven slår likevel fast at det som utgangspunkt skal være fri etter kl. 15.00 på julaften og etter kl.18.00

 Arbeidstaker har etter ferieloven § 5 krav på 25 virkedager ferie hvert år, eller 4 uker og 1 dag. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, til sammen 31 virkedager, jf. ferieloven § 5 (2). Mange arbeidstakere har også et ytterligere avtalefestet krav på en ekstra ferieuke, gjerne omtalt som «den femte ferieuka», dersom det foreligger en tariffavtale i virksomheten. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis ferie, og arbeidstaker har en tilsvarende

Omsorgsdager omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom. Å være hjemme med sykt barn er en lovbestemt rettighet. Arbeidsgiver kan altså ikke styre bruken på samme måte som ved, for eksempel fri ved tilvenning til barnehagen, enten rettigheten gis med eller uten løn Hjemme med sykt barn Høsten og vinteren er i gang

Vinteren står for tur, og det samme gjør sykdom og forkjølelse. Er du i tillegg ny i jobben din, kan sykdom være en stressende faktor I denne artikkelen skal vi forklare reglene for bruk av sykemelding for deg som er nyansatt. Folketrygdloven skiller mellom en generell rett til sykepenger, og rett til å motta sykepenger fra din nåværende arbeidsgiver. Utbetalingen er den samme, men forskjellen retter seg i hovedsak til hvem som må stå for utbetalingen. Sykemelding i ny jobb For å ha

Søk på krifa.no