Foreldrepermisjon

I 2021 ble det født omtrent 56 000 barn i Norge. Bak disse barna står det over 100 000 foreldre, hvorav halvparten er fedre, som har tatt ut, eller skal ta ut, permisjon. Mange sitter med spørsmål rundt permisjon.Hvor mye permisjon kan jeg ta ut – og når? Får jeg penger utbetalt i permisjonsperioden og av hvem? Påvirker lønnen beløpet? Kan jeg utsette permisjonen? Hvem snakker jeg med i NAV? Å få oversikt, finne en løsning og sette seg inn i regelverket kan

For nybakte foreldre kunne oppstå spørsmål i forbindelse med hvordan de kan gjennomføre den ferien de har opparbeidet seg, samtidig som man er ute i foreldrepermisjon.

Det er dessverre flere foreldre som opplever at deres barn blir syke over lang tid. I tillegg til bekymringer om barnets helse får mange foreldre også økonomiske og jobbrelaterte utfordringer, fordi de ikke får pleiepenger i perioden de tar seg av og følger opp barnet.

Vi får mange spørsmål fra kommende småbarnsforeldre. Tre begrep som ofte går igjen er mødrekovte, fedrekvote og gradert/fleksibelt uttak.

Søk