Nyheter

Selvangivelsen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld sist inntektsår. Du må selv sjekke at opplysningene i selvangivelsen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere angivelsen 30. april. Her er en enkel sjekkliste til selvangivelsen.

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

Ved inngangen til det nye året er det en rekke nye lover og forskrifter som trer i kraft. På arbeidsrettens område er det først og fremst reglene for varsling som har vært gjenstand for omfattende endringer.

Søk på krifa.no