Nyheter

Du får ikke automatisk feriepenger i sommer om du er permittert, og du får mindre feriepenger neste år om du er eller har vært permittert i 2020.

Den siste uken har det i forbindelse med koronaviruset vært en rekke endringer av reglene rundt sykepenger, omsorgspenger og permittering. Her er en oppsummering av reglene.

Finn ut mer om hvor lenge man kan være permittert, hva som skal til for å bli permittert og hvilke konsekvenser det vil ha for deg som arbeidstaker.

Korona-viruset vil føre til et mer usikkert arbeidsmarked og vi forventer et økt antall perimtteringer og oppsigelser i tiden som kommer.

Nye tilfeller av corona-smitte skaper utrygghet og mange spørsmål. Finn ut hvilke rettigheter du har om du blir permittert, blir smittet eller må være i karantene.

I Krifa er vi glade for å kunne bistå våre medlemmer med små og store utfordringer - uavhengig av stillingstittel, yrkestilknytning og stillingsprosent. Alle kan få utfordringer i forbindelse med arbeidsforholdet.

Selvangivelsen er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld sist inntektsår. Du må selv sjekke at opplysningene i selvangivelsen er riktige. Har du ingen endringer, trenger du ikke levere. Har du endringer, er fristen for å endre og levere angivelsen 30. april. Her er en enkel sjekkliste til selvangivelsen.

Ferieloven gir klare svar på når- og hvor lenge du kan ta ferie. Her går det også frem hvor mye feriepenger du har krav på, og når du skal ha det utbetalt.

Ved inngangen til det nye året er det en rekke nye lover og forskrifter som trer i kraft. På arbeidsrettens område er det først og fremst reglene for varsling som har vært gjenstand for omfattende endringer.

Søk på krifa.no