Nyheter

På denne tiden av året, er syke barn et velkjent fenomen. Barnehager og skoler er ofte strenge med å ta imot barn som har fått en skikkelig forkjølelse, eller har andre sykdomssymptomer.Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven regulerer din rett til fri og lønn i forbindelse med syke barn. Din rett til fri Arbeidstakere som har omsorg for barn har rett til fri i følgende tilfeller:For nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt Hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølgning i

Inngår historisk avtale: f.v. Kristin Fjellman, daglig leder i Krifa Norge og Torgeir Kroken, direktør tjenester i Virke Krifa har inngått en historisk avtale med Virke som betyr at en rekke av våre medlemmer nå kan inngå tariffavtale. Avtalen åpner for lokale tariffavtaler med arbeidsgivere som er organisert i Virke. -Dette er en milepæl for Krifa Norge. Som arbeidstakerorganisasjon har vi nå tilrettelagt for at våre medlemmer kan inngå tariffavtale, sier daglig leder i Krifa Norge, Kristin Fjellman. - Flere av våre medlemmer

Krifa har inngått en samarbeidsavtale om forsikring med Knif Trygghet som gir Krifa sine medlemmer 20% rabatt på skadeforsikring. Den nye avtalen sikrer medlemmene ekstra gode priser på innbo- og skadeforsikringer, samt mulighet for å søke personforsikring.Medlemsavtalen skal gi medlemmene større trygghet og økonomiske fordeler, utover det de kan oppnå på individuell basis. Fremover vil Knif Trygghet og Krifa samarbeide om å utvikle flere gode og behovstilpassede løsninger for foreningens medlemmer. Samarbeidet omfatter medlemstilbud som tilbys gjennom Knif Trygghet Forsikring

Utbetaling av feriepenger i forbindelse med oppsigelse: Utgangspunktet i Ferielovens § 11 3.ledd er at alle opptjente feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før fratreden.Er det likevel slik at en del av feriepengene ikke lar seg beregne ved dette tidspunktet, så kan utbetalingen skje i forbindelse med det avsluttede lønnsoppgjøret.Bestemmelsen gjelder uavhengig av om du selv har valgt å si opp, eller om det er arbeidsgiveren din som har sagt opp stillingen. Bestemmelsen gjelder også hvis arbeidsforholdet avsluttes på grunn

Skal du finne ut hva som er din månedslønn, må årslønnen deles på 12 måneder. Det er likevel ikke slik at du i praksis får 12 måneder med lønn, da det vanligvis tas ut ferie. Feriepenger er ikke inkludert i årslønnen Mange lurer på om feriepengene er inkludert i den oppgitte årslønnen. Det korte svaret er nei. Arbeidsgiver kan ikke bake inn feriepenger i årslønn, og feriepengene skal beregnes med utgangspunkt i det du faktisk tjener.Noen misforstår dette, og tror at feriepengene

Etter Ferieloven skal alle som utfører arbeid, som arbeidstaker, ha ferie og feriepenger etter lovens bestemmelser.Utgangspunktet er at ferielovens regler gjelder som et minimum, men at det kan avtales bedre ordninger for arbeidstakeren. Dette skjer gjerne gjennom tariffavtaler eller arbeidsavtalen.I de tilfellene det er avtalt bedre ordninger enn det loven legger opp, til gis det gjerne en ekstra uke med ferie og en høyere prosentsats for beregning av feriepengene. Det opereres da normalt med 12% som prosentsats og fem uker

Søk