God arbeidslyst

Vi har sett nærmere på sammenhengen mellom stress og skam og kommer med forslag til hva som skal til for å unngå begge deler.

Ledelse er avgjørende for bedriftens suksess, for samfunnet og for hver enkelt av oss. Les hva vår forskning sier om hva som kjennetegner en god leder.

Stress kan være bra i små mengder, men for mange blir det for mye stress i enkelte perioder. Her er fem råd for å unngå for mye stress i hverdagen.

Krifa mener at den beste måten å oppnå resultater mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er gjennom forhandling og dialog i gjensidig respekt for hverandre.

Uavhengig av stilling, yrke, utdannelse og politisk ståsted har du tilgang på våre beste rådgivere og jurister – ingen mellomledd eller begrensninger.

Krifa er stolte over og glade for å endelig kunne presentere vår anerkjente undersøkelse GAIS (God Arbeidslyst Indeks Score) på norsk

Hva vil det si å mestre jobben? Å føle seg tilstrekkelig i møte med daglige utfordringer og arbeidsoppgaver krever faglig, personlig og sosial mestring.

Vi vet at stress er en folkesykdom som stadig rammer flere. Motsetningen til stress kaller vi gjerne for «boreout» og kan være like farlig som stress for den det gjelder.

Hvorfor jobber du mer enn du skal? Svarer ikke dine arbeidsoppgaver med tiden du har til å løse dem? Er ditt fokus å telle timer eller er det å fullføre oppdrag og oppgaver? Å jevnlig jobbe for lenge, for mye og avspasere, vitner ikke først og fremst om enn sunn arbeidshverdag og arbeidsplass– tvert i mot.

Søk på krifa.no