God arbeidslyst

Hør daglig leder i Krifa, Kristin Fjellman, og kommunikasjonssjef i SMB Norge, Joachim J Dagenborg, snakke om hvordan det står til med motivasjon og trivsel i norsk arbeidsliv. God Arbeidslyst Indeks 2022 (som link, i blått) som det refereres til kan også gi deg svar på hvordan du kan øke din livslykke, samt hvordan arbeidsplassen din får ned sykefravær og styrket bunnlinja. 

Den totale arbeidslysten i Norge har falt med 2 prosent i kjølvannet av pandemien, og størst utslag er det hos ansatte som opplevde å bli permittert. Det går frem av en undersøkelse som fagforeningen Krifa og SMB Norge presenterer tirsdag.

Krifa kartlegger gjerne arbeidslysten på din arbeidsplass, og bidrar med tiltak for å heve den. Les mer om dette her.

God arbeidslyst handler i bunn og grunn om trivsel og motivasjon i arbeidslivet – hele livet. Forskning viser at det særlig er syv faktorer som har betydning for arbeidslysten: Mening, kolleger, resultater, mestring, balanse, ledelse og medbestemmelse.

Trenger du litt tid på å komme tilbake i jobbmodus igjen? Føles det tungt å komme i gang med hverdagen? Snu litt på det. Tenk hvor tøft det er for de som ikke har en jobb å ta ferie fra…

«Hvetebrødsdagene» med hjemmekontor er over og hverdagen har i større eller mindre grad meldt sin ankomst. I vår så vi utallige eksempler på folk som smilte i finskjorta og joggebuksa i webmøter, snakket i telefonen mens de hang opp klær, hadde Koronamøter i solveggen og benyttet fleksitid både på arbeidstid og -oppgaver.

Krifas forskning dokumenterer at folk som ser mening i jobben sin er mer tilfredse – ikke bare i jobben, men også i livet generelt.

Gleder eller gruer du deg til en ny hverdag?Etter uker, ja måneder med hjemmekontor begynner en tilbakevending til arbeidsplassen og en ny hverdag – ja, for det blir ikke det samme, hverdagen blir annerledes

Søk