Arbeidstid

Påsken og våren med mange fridager nærmer seg med stormskritt, og mange lurer på hvilke rettigheter man har til både fri og lønn på disse såkalte røde dagene

En del stillinger defineres som særlig uavhengig. For disse stillingene gjelder som utgangspunkt ikke arbeidstidsreglene.At arbeidsmiljølovens alminnelige grense for arbeidstid tilsvarende 9 timer per dag og 40 timer per uke, ikke gjelder for denne stillingskategorien, er noe av det som har størst praktisk betydning. Det innebærer også at arbeidstaker ikke har rett til overtidsbetaling. Hva kjennetegner en særlig uavhengig stilling? Hvorvidt en stilling er ledende eller særlig uavhengig beror på en konkret vurdering, der formuleringen i arbeidsavtalen kun er et moment i

Som et klart og generelt utgangspunkt finnes det ikke noen minstelønn i Norge. Likevel har det blitt innført minstelønn i enkelte bransjer for å forhindre sosial dumping og at utenlandsk arbeidskraft får dårligere vilkår enn det som er vanlig i Norge. Minstelønningene er innført ved såkalte allmenngjøringsforskrifter, og på tampen av det gamle året ble disse minstelønningene oppjustert. Oppjusteringen trådte i kraft fra og med 15.desember 2022. Under kan du se hva den oppjusterte minstelønnen per time er i de ulike

For de som må jobbe på julaften/nyttårsaften, kommer det ofte som en overraskelse at disse dagene ikke automatisk gir rett til ekstra lønnstillegg. I denne artikkelen vil vi forklare utgangspunktene slik at du ikke blir overrasket når du mottar lønnsslippen din. Er julaften rød dag? Arbeidsmiljøloven har ingen regler som gir en arbeidstaker rett til ekstra lønnstillegg ved arbeid på julaften eller nyttårsaften. Arbeidsmiljøloven slår likevel fast at det som utgangspunkt skal være fri etter kl. 15.00 på julaften og etter kl.18.00

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Vi i Krifa har noen tips til hvordan du bør gjøre det og hva du bør tenke over.

Det er viktig å stille forberedt til en lønnsforhandling. Vi i Krifa har noen tips til hvordan du bør gjøre det og hva du bør tenke over.

Desember og en rekke røde dager står for tur, og det kan derfor være nyttig å sette seg inn i reglene knyttet til disse dagene. I forbindelse med jul og nyttår er første og andre juledag, samt første nyttårsdag røde dager. Vanlige søndager er som alltid også å regne som røde dager. Selv om du som arbeidstaker i løpet av et år må forholde deg til en rekke røde dager, er det ikke gitt at du har rett på lønn for

Den heldige og glade vinneren er en fembarnsfar i Rogaland som brenner for ungdom og er selvutnevnt Internatskole- og friskoleentusiast.

Fra 1. juli 2021 øker satsene for minstelønn innen flere bransjer! Her kan du sjekke de nye satsene for minstelønn innen din bransje:Bygg Renhold Overnatting, servering og catering Skips- og verftsindustrien Jordbruk og gartnerier Fiskeindustribedrifter Elektro Godstransport på vei Persontransport med turbilSatser for minstelønn i byggebransjen Minstelønn per time for byggebransjen:For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr – 01.06.2019–30.06.2021]For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr – 01.06.2019–30.06.2021]For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr –

Vi er inne i en periode med mange høytidsdager. I denne artikkelen skal vi se nærmere på reglene som gjelder for 1. og 17. mai. Disse dagene er regulert gjennom en egen lov og forskrift, defineres som høytidsdager og skal likestilles med søndager. Lønn Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for disse to dagene dersom du i utgangspunktet skulle ha vært på jobb. Forutsetningen er at du har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før 1. eller 17.mai. Har du fast

Søk på krifa.no