Fortrinnsrett

Er du deltidsansatt og ønsker å få utvidet stillingsprosent er dette noe du har krav på ved bruk av fortrinnsretten. Fortrinnsrett betyr at du har krav på å få en ledig stilling i virksomheten på bekostning av eksterne søkere, så lenge du er kvalifisert for stillingen og det ikke er til ulempe for virksomheten.

Vi ønsker like rettigheter og god arbeidslyst for alle arbeidstakere. Krifa bistod nylig et medlem i en sak om midlertidig ansettelse. Ringvirkningene ble langt større enn vi først forventet.

Fortsatt er det mange arbeidstakere som har vikarstillinger over flere år, uten å få tilbud om fast ansettelse. Fortsatt er det mange som går uten arbeid.

Søk på krifa.no