Rett til fri og lønn på røde dager jul/nyttår 2023

Rett til fri

Utgangspunktet i norsk arbeidsrett er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette innebærer tilsvarende at arbeidstakerne har rett til fri. 

Noen virksomheter må likevel holde åpent også disse dagene, og her gjelder de ordinære reglene om ferieavvikling dersom arbeidstaker ønsker fri. Fridager kan også tas ut som avspasering og det kan alternativt inngås avtale om permisjon uten lønn. 

Rett til lønn på røde dager

Julen er her om få uker, og snart kommer vårens fridager på løpende bånd. Hvilken rett til lønn har du som arbeidstaker når det er røde dager?

Arbeidstakere med månedslønn vil ha rett til fast avtalt lønn hver måned. Dette gjelder uavhengig av hvor mange helligdager det er i måneden.

Når det gjelder arbeidstakere med timelønn har man ikke automatisk rett til betaling for røde dager. En slik rettighet må følge av arbeidsavtalen, personalhåndbok, tariffavtale eller annen avtale. Vi har ett unntak fra dette som gjelder høytidsdagene 1. og 17. mai. Etter loven skal arbeidsgiver utbetale full lønn for disse dagene selv om bedriften holder stengt. Forutsetningen er at dette ellers ville vært ordinære arbeidsdager.

Rett til ferie uten lønn

Du har ikke krav på å ta ekstra ferie uten lønn. Dette må i så fall avtales med arbeidsgiver, og arbeidsgiver kan si nei uten å gi en begrunnelse for avslaget om ditt ønske.

Les alt du trenger å vite om ferie og feriepenger her, eller kontakt oss direkte på 22720020 eller send en mail til post@krifa.no.

Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger – Krifa

Søk