Ferie og feriepenger etter Korona

Er du blant de mange som ble permittert eller arbeidsledig som følge av korona i 2020, vil årets ferie og feriepenger påvirkes av dette. 

Om rett til ferie og feriepenger 

Som arbeidstaker har du krav på å avvikle full ferie hvert år, uavhengig av opptjeningen du har av feriepenger. De fleste arbeidstakere har fem uker ferie hvert år, og noen har fire uker og én dag. 

Arbeidstakere som er permittert får ikke utbetalt lønn av arbeidsgiver, og derfor opptjenes heller ikke feriepenger. De som var permittert eller arbeidsløs store deler av 2020 vil dermed ha en vesentlig reduksjon i feriepenger sammenlignet med de som har full opptjening. 

Lovgiver har fanget opp tilfeller der arbeidstaker ikke har full opptjening av feriepenger i ferieloven. Der fremgår det at arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Dette innebærer at du som arbeidstaker ikke kan tvinges til å ta ferie uten lønn.

Dagpenger og feriepenger 

Som utgangspunkt har du som mottaker av dagpenger ikke rett til feriepenger av dagpenger. Et nytt lovforslag skal imidlertid behandles i løpet av våren, og NAV regner med å kunne betale ut feriepenger før sommeren. 

I slutten av mars la regjeringen frem en liste med forslag til en ordning for ferierpennger på dagpenger. Regjeringens forslag innebærer følgende: 

  • Feriepenger på dagpenger beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden 
  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april-desember 2020. 
  • Det er kun de som har vært arbeidsløs eller permittert i over åtte uker som får feriepenger av dagpenger. 
  • Det blir utbetalt maksimalt kr. 25 000 i feriepenger. 
  • Personer som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger, får ikke feriepenger på dagpenger. 
  • Personer som har vært permittert i 52 uker 8. juni eller senere kan både ta ut fire uker ferie med dagpenger i sommer og tillegg motta feriepenger på dagpenger.

Etter planen skal det stemmes over forslaget den 26. april 2021. Sannsynligvis vil de dette gjelder få utbetalt feriepenger i juni.

Søk