Vi har ikke verneombud ved arbeidsplassen, har vi rett til dette?

Alle virksomheter plikter å ha verneombud. Ved virksomheter der det er mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale at det ikke skal være verneombud ved virksomheten. Dersom slik avtale inngås, vil den gjelde for 2 år av gangen dersom annet ikke er fastsatt.

Les mer om verneombud i arbeidsmiljøloven kapittel 6 lovdata.no