Når har jeg rett til permisjon fra jobben?

Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon i en rekke tilfeller. Se arbeidsmiljøloven kapittel 12 Rett til permisjon lovdata.no

Arbeidsmiljøloven gir blant annet rett til permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, utdanningspermisjon, offentlige verv og religiøse høytider.

Arbeidsmiljøloven gir kun rett til permisjon, men en ett til foreldrepenger, omsorgspenger m.v. finner man i folketrygdloven.

En rett til permisjon kan også følge av tariffavtale eller annen avtale.