Jeg blir mobbet på arbeidsplassen, hva skal jeg gjøre?

Dersom du opplever at du blir mobbet på arbeidsplassen er det viktig å si i fra. Virksomheten du er ansatt i skal ha en rutine for rapportering av mobbing. Denne skal være gjort kjent for alle, og informere om hvem man skal henvende seg til. Dette er som regel nærmeste overordnede, den tillitsvalgte eller bedriftens verneombud.

Undersøk om en rutine er på plass. Du kan også henvende deg til en kollega eller annen person du har tillit til. Ta gjerne kontakt med din fagforening for å drøfte situasjonen.

Neste skritt bør være en skriftlig henvendelse til en overordnet, eventuelt verneombud eller tillitsvalgt.

Arbeidsgiver plikter så å få i gang en dialog med ledere og eventuelt den eller de som er årsaken til at du føler deg mobbet. Det bør settes opp en plan med konkrete tiltak med formål å unngå gjentakelser. Bedriftshelsetjenesten bør også involveres i saken dersom en av partene ønsker det.

Dersom arbeidsgiver ikke behandler saken seriøst, bør du melde fra til din fagforening, Arbeidstilsynet eller søke annen juridisk assistanse.

Les mer om mobbing på Arbeidstilsynets hjemmeside: arbeidstilsynet.no