Hvorfor har jeg blitt trukket i feriepenger da de ble utbetalt?

De som har rett til fem uker ferie blir trukket 4/26 av fjorårets brutto månedslønn for å dekke opp for den femte ferieuken.