Hvordan beregnes sykepenger?

I arbeidsgiverperioden (de 16 første kalenderdagene) fastsettes sykepengegrunnlaget etter en beregnet aktuell ukeinntekt.

Ukeinntekten beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten pr. uke som du har hatt i en nærmere bestemt periode før du ble syk.

Har du fast arbeidstid og timelønn, skal de siste fire ukene legges til grunn.

Har du fast arbeidstid og månedslønn skal den siste måneden legges til grunn.

Har du skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn.

Når NAV utbetaler sykepenger, fastsettes sykepengegrunnlaget ut fra den aktuelle ukeinntekten som nevnt ovenfor, og den omregnes deretter til årsinntekt.

Se nav.no