Hvor mye har jeg krav på i feriepenger?

Ferieloven gir deg rett til 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret (fjoråret).

Dersom du har fem uker ferie, har du rett til 12 % av feriepengegrunnlaget.

Se lovdata.no