Hvor mange egenmeldingsdager har jeg i løpet av ett år?

Dersom du har vært ansatt i to måneder kan du benytte deg av egenmelding opptil tre kalenderdager. Dette kan du gjøre inntil fire ganger i løpet av 12 måneder.

Husk at du ikke kan dele opp egenmeldingsdagene slik at du eksempelvis tar én dag 12 ganger, eller to dager 6 ganger i løpet av 12 måneder.

Se nav.no