Hvor lenge har jeg rett til sykepenger?

Forutsatt at du er sykemeldt, kan du ha rett til sykepenger inntil ett år (52 uker) fra første sykemeldingsdag. Tidsbegrensningen gjelder enten du er helt eller delvis sykemeldt.