Hva er forskjellen på oppsigelse og avskjed?

Avskjed innebærer at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse har du rett til å arbeide ut oppsigelsestiden.

Avskjed kan gis dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annen vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Hva som vil innebære et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen beror på en konkret vurdering.

Se jusinfo.no