Har jeg rett til ulønnet permisjon?

Dersom du ikke har en rett til permisjon etter lovverket, tariffavtale eller annen avtale, ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om du får innvilget ulønnet permisjon.

Dersom du ønsker ulønnet permisjon, bør du inngi en skriftlig søknad om permisjon der du angir tidsrommet du søker for, og eventuelt også årsaken til at du søker ulønnet permisjon.

Dersom du får innvilget ulønnet permisjon, er det viktig at du får en skriftlig bekreftelse om dette fra arbeidsgiver.