Har jeg rett til ny ferie hvis jeg blir syk?

Dersom du blir syk før ferien, kan du krevet at ferien blir utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skulle gått ut i ferie.

Har du vært syk i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på arbeid.

Se lovdata.no