Har jeg rett til fire eller fem uker ferie?

Ferieloven gir deg rett til fire uker ferie, pluss èn dag. De fleste har likevel rett til fem uker ferie. Denne retten er etablert gjennom tariffavtale eller din arbeidsavtale.

Se lovdata.no