PermisjonUlike typer permisjon

Det finnes ulike årsaker til å søke om permisjon. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder regler om permisjon ved svangerskap, fødsel, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanningspermisjon og permisjon for å utøve offentlige verv. Enkelte arbeidstakere gir også permisjon i forbindelse med bryllup, begravelse, legebesøk, tannlege og lignende. Dette er ikke lovbestemt, men følger av egne avtaler på din arbeidsplass.

Permisjon med lønn

Permisjon kan gis med full lønn, med delvis lønn eller uten lønn. Folketrygdlovens kapittel 14 regulerer rett til lønn i forbindelse med fødsel- og svangerskapspermisjon. I andre tilfeller hvor du har rett til permisjon, må din rett til lønn reguleres av tariffavtaler.

Permisjon uten lønn

Har du vært i arbeid i minst tre år og vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to årene, har du rett til å søke om ulønnet permisjon for å delta i organiserte utdanningstilbud. Du må varsle arbeidsgiveren din om permisjonen snarest og senest en uke i forveien. Lurer du på om du har krav på lønn mens du er i permisjon? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Ønsker du rådgivning i forbindelse med permisjon?

NAVN


MELDING


EPOST


Skal vi ringe deg?


Her kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.