OppsigelseBåde du og arbeidsgiver kan gi oppsigelse med det formål å avslutte arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven kapittel 15 finner du bestemmelsene som gjelder for oppsigelse.

Oppsigelsestid

Hovedregelen er en måneds oppsigelsestid for både deg og arbeidsgiver. Det er likevel vanlig å avtale tre måneder i arbeidsavtalen. Oppsigelsen får virkning den 1. i måneden etter at den er gitt.  

Når arbeidsgiver gir oppsigelse gjelder en rekke formkrav. Formkravene følger av arbeidsmiljøloven § 15-4.

Oppsigelse i prøvetid

Ved oppsigelse i prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.

Usaklig oppsigelse

Om en oppsigelse er usaklig/ugyldig beror på en helhetsvurdering av alle relevante forhold. Det er vanlig å skille mellom oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold og arbeidsgivers forhold. Vern mot usaklig oppsigelse følger av arbeidsmiljøloven § 15-7.

Dersom du blir rammet av oppsigelse, anbefaler vi å kontakte din fagforening for juridisk bistand.

Har du spørsmål til oppsigelse, eller har du selv blitt rammet? Krifa har jurister og advokater som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål!

Ønsker du rådgivning i forbindelse med oppsigelse?

NAVN


MELDING


EPOST


Skal vi ringe deg?


Her kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.