ArbeidsmiljøDet fysiske arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Du skal arbeide i et arbeidsmiljø med høy grad av sikkerhetstiltak og tilrettelegging dersom det er behov for dette. Paragraf 4-4 stiller flere krav til utforming av arbeidsplassen for å sikre at du unngår fysiske belastninger mens du er på jobb. Kravene gjelder blant annet lysforhold, støy og inneklima. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at arbeidsplassen er i henhold til kravene som fremgår av arbeidsmiljøloven.

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller også en rekke krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Med dette menes krav som retter seg mot sosiale og psykiske forhold. Det stilles blant annet krav om at du skal ha mulighet for kontakt og kommunikasjon med kolleger og at din integritet og verdighet ivaretas. Arbeidsmiljøloven har et absolutt forbud mot trakassering og annet utilbørlig opptreden, herunder mobbing.

Har du problemer med arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? Krifa har advokater og jurister som hjelper deg. Bli medlem i dag og få svar på dine spørsmål.

Ønsker du rådgivning i forbindelse med arbeidsmiljø?

NAVN


MELDING


EPOST


Skal vi ringe deg?


Her kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.