Fast ansettelseHovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstaker skal ansettes fast. Å ha fast ansettelse er en trygghet for arbeidstakeren da arbeidskontrakten vil bestå inntil arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker å si opp kontrakten.

Nedenfor følger en fremstilling av når en arbeidstaker har krav på fast ansettelse, og i hvilke tilfeller en fast ansatt har mulighet til å utvide sin stilling.

Fast ansettelse etter tre- og fire års regelen. 

Som nevnt under artikkelen om midlertidig ansettelse har arbeidstaker krav på fast ansettelse dersom vedkommende har vært ansatt i tre- eller fire år i en midlertidig stilling. Du kan lese mer om dette her.

Deltidsansatt 

En arbeidstaker som er deltidsansatt har fortrinnsrett til utvidet stilling. Det innebærer at dersom den deltidsansatte ønsker å utvide sin stillingsprosent plikter arbeidsgiver å tilby den ledige stillingen til arbeidstakeren. Det avgjørende er at arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen og utvidelsen av stillingen ikke vil være til «vesentlig ulempe for virksomheten».

Samtidig er det en forutsetning at den ledige stillingen innebærer de samme arbeidsoppgavene som den nåværende stillingen og arbeidstaker må ha et ønske om å ta hele den utlyste stillingen, da det ikke er anledning til å dele denne opp. Stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. I medhold av arbeidsmiljøloven § 14-4a har deltidsansatte som har arbeidet utover den avtalte arbeidstiden i en periode på 12 måneder, krav på stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det innebærer at en arbeidstaker som er fast ansatt i en 50 % stilling og har arbeidet omkring 80 % i gjennomsnitt de siste 12 månedene har krav på en ny stilling tilsvarende 80 %. Arbeidsgiver har kun mulighet til å avslå kravet dersom vedkommende kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. 

Ønsker du rådgivning i forbindelse med fast ansettelse?

NAVN


MELDING


EPOST


Skal vi ringe deg?


Her kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.