Forskudd på dagpenger kreves tilbakebetalt fra 1. september 2020

Har du mottatt forskudd på dagpenger mens du har ventet på at din søknad om dagpenger ble behandlet? Fra 1. september 2020 starter NAV med å kreve tilbakebetaling.

NAV opplyser at det vil tilrettelegges for fleksibilitet for de som har behov for dette.

Svært mange arbeidstakere ble rammet av permittering og oppsigelse i mars da samfunnet stengte ned som følge av koronapandemien. Fra slutten av mars ble det mulig å søke om forskudd på dagpenger. Ca. 185 000 personer har søkt om og fått innvilget forskudd på dagpenger. Disse søknadene ble behandlet langt raskere enn de ordinære søknadene om dagpenger.

Fra 1. september 2020 starter tilbakebetalingen av forskudd som ble utbetalt i perioden april til august.

Dersom du fortsatt mottar dagpenger gjennomføres trekk tilsvarende 15 % av hver utbetaling inntil forskuddet er nedbetalt. Ved behov for redusert prosentsats, økt prosentsats eller betalingsutsettelse, kan du kontakte NAV.

Dersom du har fått avslag på søknad om dagpenger, eller er tilbake i inntektsgivende arbeid, vil NAV sende faktura for tilbakebetaling. Utsendelser av fakturaer vil starte noe senere, og NAV vil også her legge opp til fleksibilitet i tilbakebetalingen.

NAV vil ikke be om tilbakebetaling fra de som fortsatt ikke har fått sin søknad om dagpenger behandlet.

Kilde: NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/tilbakebetaling-av-forskudd-pa-dagpenger-starter-1.september

Søk